Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent Aanwijzing locatie als gemeentehuis binnen het grondgebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent Aanwijzing locatie als gemeentehuis binnen het grondgebied
CiteertitelAanwijzing locatie als gemeentehuis binnen grondgebied
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. artikel 147, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-202001-01-2020nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-68012

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent Aanwijzing locatie als gemeentehuis binnen het grondgebied

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen;

 

gelet op artikel 108 en 147 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek;

 

BESLUIT:

 

Elke locatie binnen het grondgebied van de gemeente Roerdalen aan te wijzen als gemeentehuis voor het voltrekken van huwelijken indien en voor zover voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 

 • 1.

  Elke locatie binnen het grondgebied van de gemeente Roerdalen kan dienen als gemeentehuis voor het voltrekken van huwelijken indien en voor zover voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De locatie moet een overdekte en omsloten ruimte zijn;

  • b.

   Een locatie in de buitenlucht is toegestaan, mits de buitenlocatie wordt aangemerkt als zijnde een verlenging van het gebouw als benoemd onder a.

  • c.

   De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking openbaar en voor eenieder, ook mindervaliden, vrij toegankelijk.

  • d.

   De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

  • e.

   Als de locatie zoals vermeld onder a en b. een bedrijfsmatige locatie betreft (bijvoorbeeld een horecagelegenheid), moet de uitbater of exploitant hiervan zorgen dat wordt voldaan aan de geldende (brand)veiligheidsvoorschriften. We raden u aan om hierover navraag te doen bij de uitbater of exploitant.

  • f.

   Als de locatie zoals vermeld onder a en b. een particuliere locatie betreft (bijvoorbeeld bij u in huis of in de tuin of in een (afgehuurde) boerenschuur), moet u zelf zorgen dat wordt voldaan aan de geldende (brand)veiligheidsvoorschriften.

  • g.

   De locatie zoals vermeld onder a. moet voldoen aan de (brand)veiligheidsvoorschriften uit hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012. Deze kunt u raadplegen via de website https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461.

  • h.

   De locatie zoals vermeld onder b. moet voldoen aan de (brand)veiligheidsvoorschriften uit hoofdstuk 3 tot en met 6 uit het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Deze kunt u raadplegen via de website https://wetten.overheid.nl/BWBR0040068.

  • i.

   De locatie dient te zijn voorzien van sanitaire voorzieningen.

  • j.

   De partners dragen er zorg voor dat er in de omgeving voldoende aangewezen parkeergelegenheid is voor de genodigden.

 • 2.

  De partners verklaren schriftelijk dat de gekozen locatie voldoet aan de eisen zoals bedoeld in het eerste lid.

 

 

 • Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen van 18 februari 2020.

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris

J.J.W.M. L’Ortije

de burgemeester

mr. M.D. de Boer-Beerta