Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Besluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit gebied ten behoeve van oplegging gebiedsverboden winkeloverlast

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit gebied ten behoeve van oplegging gebiedsverboden winkeloverlast
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebied ten behoeve van oplegging gebiedsverboden winkeloverlast
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roermond/CVDR469678/CVDR469678_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2018nieuwe regeling

22-08-2018

gmb-2018-185621

27437-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit gebied ten behoeve van oplegging gebiedsverboden winkeloverlast

De burgemeester van Roermond,

 

No. 27437-2018

 

gelet op artikel 2.1b lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

het college van burgemeester en wethouders heeft van het voornemen van dit besluit kennis genomen tijdens de collegevergadering van 21 augustus 2018;

 

besluit:

 

vast te stellen het volgende

 

Aanwijzingsbesluit gebied ten behoeve van oplegging gebiedsverboden winkeloverlast

 

Artikel I  

Het winkelgebied in de Binnenstad, liggende binnen/aan de Singelringen van de gemeente Roermond, aan te wijzen als nieuw standaardgebied waarin gebiedsontzeggingen kunnen worden opgelegd voor delicten die worden gepleegd zoals genoemd in artikel 2.1b van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus besloten door de burgemeester van Roermond op 22 augustus 2018.

 

De burgemeester van Roermond,

M.J.D. Donders – de Leest

Bijlage 1