Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Aanwijzingsbesluit ex Art. 2.4.8 Apv m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de openbare weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex Art. 2.4.8 Apv m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de openbare weg
CiteertitelAanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik op de openbare weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art 2.4.8 Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-200918-11-2010nieuwe regelgeving

07-07-2009

Trompetter, 15 juli 2009

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex Art. 2.4.8 Apv m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de openbare weg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,

overwegende dat in de hierna aan te wijzen gebieden een gerechtvaardigde vrees voor aantasting van de openbare orde bestaat vanwege het nuttigen van alcoholhoudende drank dan wel het bij zich hebben van aangebroken flesjes en blikjes met alcoholhoudende drank;

dat in het verleden meerdere besluiten terzake waarbij gebieden zijn aangewezen en dat het gewenst wordt geacht deze aanwijzingen thans in één (integraal) besluit op te nemen;

gelet op het bepaalde in de artikel 2.4.8 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen;

b e s l u i t e n:

het volgende vast te stellen:

AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 2.4.8 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING SITTARD-GELEEN(3)

Onderhavig besluit heeft betrekking op hinderlijk drankgebruik op de openbare weg.

In de volgende gebieden van de Gemeente Sitard-Geleen is het op basis van het in het eerste lid van artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen gestelde, verboden alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flesjes en blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

A. voor stadsdeel Sittard:

Binnenstad/centrum en omgeving Fortunastadion

 • ·

  Binnenstad/centrum, zijnde het gebied gelegen tussen de Wilhelminastraat (vanaf de Rijksweg Zuid), Engelenkampstraat, Leyenbroekerweg, Pres. Kennedysingel, Odasingel, Elisabeth van Barstraat, Parallelweg Stationsplein, Brugstraat, Mgr. Vranckenstraat, Holleweg en de Rijksweg Zuid (vanaf de Holleweg tot aan de Wilhelminastraat);

 • ·

  Omgeving Fortunastadion, zijnde het gebied gelegen tussen de Bergerweg, Middenweg, Eggerweg en het spoor.

Limbrichterveld

 • ·

  Limbrichterveld te Sittard, zijnde het gebied gelegen tussen de Lupinestraat, Valkstraat, Havikstraat, Bradleystraat, Eisenhowerstraat, de Spoorweg (aan de oostzijde).

Omgeving stadspark Sittard

 • ·

  Het Stadspark, de Vijverweg, de Molenweg, de Agricolastraat, de Tersteeglaan.

 • ·

  Het gebied tussen het centrum en het stadspark: Parklaan, Beukenlaan,Gouverneur van Hövellstraat, Kastanjelaan, Emmastraat, Julianaplein, Jubileumstraat, Schuttestraat, Baenjehof, Hub Dassenplein.

Omgeving de Wimmeren

 • ·

  Winkelcentrum “De Wimmeren” en het gebied enerzijds begrensd door: De Wimmeren – Bellstraat - Edisonstraat - Karolingenstraat – Merovingenstraat – Wehrerweg , en alle binnen dit gebied gelegen wegen en openbare ruimte; anderzijds begrensd door het park gelegen tussen de Wehrerweg en de Lieckerhof (Haag Sittard Park, kadastraal bekend als STD_S_1892 en STD_S_1956), het park daarbij inbegrepen.

 • ·

  Het gebied gelegen tussen de Oxfordstraat – Kentstraat – Grote Kemperkoel - Provencestraat – Straatsburglaan -Vlaanderenstraat - Wehrerweg.

B. voor het stadsdeel Geleen:

Centrum

 • ·

  het centrum van stadsdeel Geleen, aan te duiden als het gebied tussen de Rijksweg Centrum – Prinsenplein – Mauritslaan – Groenstraat, en alle in dit gebied gelegen wegen;

 • ·

  de Bloemenmarkt en Anjelierstraat (Lindenheuvel);

 • ·

  het winkelcentrum Zuidhof en de gehele Jos Klijnenlaan (Zuid);

 • ·

  het parkeerterrein van sportcomplex Glanerbrook, gevestigd aan de Kummenaedestraat.

Omgeving Fortunapark

1. Henri Hermanslaan

10. Rijksweg-Noord

19. Victoriastraat

2. Groenstraat

11. Ridder Vosstraat

 

3. Diepenbrockstraat

12. Strensstraat

 

4. Dr. Nolenslaan

13. Van der Stockstraat

 

5. Fortunapark

14. Cortenstraat

 

6. Dr. Dreesflat

15. Vuling

 

7. Prof. Rommeflat

16. Geenstraat

 

8. Prof. Oudflat

17. Wolfstraat

 

9. Dr. Poelslaan

18. Oude Maastrichterweg

 

C. voor het stadsdeel Born:

Grevenbicht, Born en Buchten

 • ·

  Grevenbicht, zijnde Burg. Kootenplein, Boulevard, Schoolstraat, Houtstraat;

 • ·

  Grevenbicht, zijnde Heuvelsweg, Harkhovenstraat, Heilig Kruisstraat, Essenstraat, Kuppelkovenderweg;

 • ·

  Born, zijnde Bornermarkt;

 • ·

  Buchten, zijnde Ankersweg (parkeerplaats sportcomplex het Anker)

Omgeving gemeenschapshuis Born

 • ·

  De omgeving van het gemeenschapshuis Born: Prins Bisdomstraat - Mgr. Buckxstraat - Kerkstraat - Tuinstraat - Kapelweg - alsmede het nabij de parkeerplaats gelegen kerkhof - Graaf van Loonstraat - Muntstraat - Bartholemeusstraat - Tiendstraat - Hendrik van Leyenstraat- Kasteelhof, Parkweg (het deel tussen Kasteelhof en de rotonde met de Kerkstraat).

Alle eerder soortgelijke aanwijzingsbesluiten ex. artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening worden ingetrokken op het moment dat onderhavig (integraal) besluit in werking treedt en vervangen door dit nieuwe besluit. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Sittard-Geleen, 7 juli 2009.

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen,

 

De burgemeester

Drs. G.J.M.Cox

De secretaris

mr. M.E.J.Goldsmits-Brouns