Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Someren

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSomeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordening
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet , art. 147 
  2. Gemeentewet, art. 149a 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-199709-06-1997nieuwe regeling

29-05-1997

't Contact, 02-02-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordening

De gemeenteraad van Someren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordening.

Enig Artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 mei 1997

De secretaris, de voorzitter,

J.J. de Vos J.A.M. Vos