Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Aanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen
CiteertitelAanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt ingetrokken door het Aanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Spijkenisse 2013, art. 5:18, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-201328-05-2014nieuwe regeling

03-09-2013

Weekblad Spijkenisse, 23-10-2013

SWVVHOOV

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse;

gelet op artikel 5:18, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Spijkenisse 2013;

besluit:

het ‘Aanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen’ als volgt vast te stellen.

Artikel 1

Voor het innemen van standplaatsen worden de locaties en maximale afmetingen aangewezen op de als bijlage bij dit besluit behorende kaarten, welke locaties worden aangeduid als volgt:

 • a.

  Voor vaste standplaatsen:

  • 1.

   Marrewijklaan, hoek Breestraat,

  • 2.

   Winkelcentrum ’t Plateau, Anjerplein,

  • 3.

   Vondelsingel, hoek A.M. de Jongstraat,

  • 4.

   Winkelcentrum Akkerhof, plein Zomerakker,

  • 5.

   Winkelcentrum Waterland, nabij nummeraanduiding 477,

  • 6.

   Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde,

  • 7.

   Winkelcentrum Groenewoud.

 • b.

  Voor standplaatsen voor de verkoop van haring:

  • 8.

   Nieuwstraat, nabij nummeraanduiding 158,

  • 9.

   Winkelcentrum ’t Plateau, Anjerplein,

  • 10.

   Winkelcentrum Akkerhof, plein Zomerakker,

  • 11.

   Klokbekerkreek, plein t.o. singel,

  • 12.

   Winkelcentrum Waterland, nabij nummeraanduiding 440,

  • 13.

   Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde,

  • 14.

   Metro Centrum, westzijde.

 • c.

  Voor standplaatsen voor de verkoop van oliebollen:

  • 15.

   Winkelcentrum ’t Plateau, Anjerplein,

  • 16.

   Winkelcentrum Akkerhof, plein Zomerakker,

  • 17.

   Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde,

  • 18.

   Metro Centrum, westzijde.

 • d.

  Voor standplaatsen voor de verkoop van kerstbomen:

  • 19.

   Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde.

 • e.

  Voor standplaatsen voor de verkoop van koek en zopie:

  • 20.

   Winston Churchilllaan, hoek Willemshoevelaan,

  • 21.

   Baljuwlaan, hoek Hoornbaan,

  • 22.

   Donaulaan, vlonder Hunzestraat.

Artikel 2

De in artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 bedoelde toezichthouders kunnen in bijzondere omstandigheden een andere locatie aanwijzen.

Artikel 3

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit locaties voor Standplaatsen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 september 2013.

de secretaris,
J. Pol
de burgemeester,
M. Salet