Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadskanaal

Uitvoeringsbesluit alcoholverbod Pagedal / Pageplas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStadskanaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit alcoholverbod Pagedal / Pageplas
CiteertitelUitvoeringsbesluit alcoholverbod Pagedal / Pageplas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatstelijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008, art. 2.4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2011nieuwe regeling

12-07-2011

De Kanaalstreek, 20-07-2011

BW, 12-07-2011, nr 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit alcoholverbod Pagedal / Pageplas

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de wens om de overlast van vandalisme en excessief alcoholgebruik te beperken

besluit:

vast te stellen het navolgende “Uitvoeringsbesluit alcoholverbod Pagedal / Pageplas”.

Burgemeester en wethouders bepalen op grond van artikel 2.4.8, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 dat het recreatiegebied Pagedal / Pageplas geldt als aangewezen gebied, waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Dit betreft de: Hoveniersweg, Dwarsweg, Nautulisweg, A.G. Wildervanckweg, Onstwedderweg, De Renne, Maarsbroek en het daartussen gelegen gebied met uitzondering van het gebied van de Christelijke Gemeente Nederland

Het gebied is gemarkeerd op de bij dit besluit behorende plattegrond.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 juli 2011.

Het college van burgemeester en wethouders

De secretaris, De burgemeester,

G.J. van der Zanden B.A.H. Galama