Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Omzien Naar Elkaar, een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOmzien Naar Elkaar, een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein
CiteertitelOmzien Naar Elkaar, een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2014Nieuwe regeling

27-01-2014

Gemeenteblad 2014, 6

9

Tekst van de regeling

Intitulé

Omzien Naar Elkaar, een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2014, nr. 9A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 13 januari 2014;

B E S L U I T:

vast te stellen: de nota “Omzien Naar Elkaar een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein”, versie 17 december 2013 (I13.042964).

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 27 januari 2014

de griffier, de voorzitter,

H.J.M.J. van Limbeek, mr. M.K.M. Stegers