Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Evenementenbeleid 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid 2012
CiteertitelEvenementenbeleid 2012
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageEvenementenbeleid 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Evenementenbeleid 2010 is per ommegaande komen te vervallen. Het Evenementenbeleid 2012 is door de burgemeester vastgesteld op 8 mei 2012 en ter informatie aan de raad voorgelegd op 24 mei 2012. Het betreft een beleidsnotitie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2012Onbekend

08-05-2012

Actief, 30-05-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid 2012