Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening tot het binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot het binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening tot het binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 147 en 149a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2007Nieuwe regeling

30-01-1997

Infopagina 18-02-2007

1997/6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot het binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen

 

 

Verordening tot het binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 1997.

De Raad voornoemd

de secretaris de voorzitter

Verordening tot het binnentreden in woningen