Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Gemeentelijke Beleidsregel VROM Starterslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke Beleidsregel VROM Starterslening
CiteertitelBeleidsregel VROM Starterslening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening VROM Startersleningen,Artikel 2, tweede lid,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2009Wijziging artikel 1, lid 2

17-03-2009

Infopagina 25-03-2009

College 17-03-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijke Beleidsregel VROM Starterslening

 

 

Artikel 1

Woningen waarop de Verordening VROM Starterslening van toepassing is (artikel 4, tweede lid, Verordening VROM Starterslening).

  • 1.

    De Verordening VROM Startersleningen is uitsluitend van toepassing voor het verwerven van een woning in de gemeente Uden.

  • 2.

    De koopsom mag niet hoger zijn dan € 240.000,00 (prijspeil 01-01-2008) inclusief de bijkomende kosten van verkrijging in eigendom conform de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

  • 3.

    Het College is bevoegd het in tweede lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 2

Maximale hoogte VROM Starterslening (artikel 5, tweede lid, Verordening VROM Starterslening).

De maximale hoogte van een VROM Starterslening bedraagt op grond van de Productspecificatie VROM Startersleningen van het SVn 20% van de verwervingskosten overeenkomstig de normen van de Nationale Hypotheek Garantie, met een maximum van € 35.000,00 (inclusief 1,5% afsluitprovisie).

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt tegelijk met de Verordening VROM Starterslening in werking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen.