Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Nota bouwkosten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota bouwkosten 2010
CiteertitelNota bouwkosten 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpn.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Geldende legesverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-201601-01-2010Nieuwe regeling

30-09-2009

Udens Weekblad 20-10-2009

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota bouwkosten 2010

 

 

NOTA BOUWKOSTEN 2010

 

Standaardbouwkosten ten behoeve van de berekening van de leges.

TOELICHTING

 

Berekening van de bouwinhoud

De berekening van het aantal kubieke meters geschiedt door de buitenwerkse oppervlakte te vermenigvuldigen met de hoogte, welke gemeten wordt van de begane grondvloer tot halve kaphoogte; bij platte daken tot bovenkant dak. Kelders en souterrains meerekenen tot de onderkant van die vloeren. Dakkapellen, balkons en schoorstenen kunnen in kubieke meters verwaarloosd worden.

 

Bouwkosten

Gemiddelde raming per stuks, m1, m2 of m3 inclusief:

- aan- en uitbouwen aan woningen [zoals bergingen en garages, etc.],

- centrale verwarming,

- B.T.W.

-bouwkosten => € 50.000,00 afronden op 1.000,00

 

Leges van bijzondere objecten

Met bijzonder objecten worden onder andere bedoeld historische gebouwen, vallende onder monumentenzorg en soortgelijke gevallen. Ook bij grote kantoor- en flatgebouwen, winkelcentra, kerken, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen, openbare gebouwen, bedrijfspanden, evenals grote verbouwingen hieraan, dient een kostenraming te worden vastgesteld in overleg met de architect, principaal of aannemer.

 

Normbedragen incl. BTW januari 2010

Omschrijving

eenheid

Normbedrag

Woningen nieuwbouw

 

 

Projectmatig rijwoningen

m3

€ 280,00*

Gestapelde woningbouw tot 5 lagen

m3

€ 330,00*

Gestapelde woningbouw 5-8 lagen

m3

€ 360,00*

Halfvrijstaande woning

m3

€ 325,00*

Vrijstaande woningen (traditionele bouw)

m3

€ 360,00*

Vrijstaande woningen (complexe bouw)

m3

€ 450,00*

 

 

 

Woningen veranderen /vergroten

 

 

Uitbreiding woonruimte

m3

€ 365,00

Kelder tot 30 m3

m3

€ 340,00

vanaf 30m3

m3

€ 250,00

Prefab

stuk

€ 9.700,00

Serre (geen woonruimte)

m3

€ 290,00

Veranderen woonruimte

m3

€ 225,00

Plaatsen dakkapel

m1

€ 1.135,00

Plaatsen dakopbouw

m1

€ 2.270,00

Erker

m1

€ 3.780,00

veranderen kozijnen

m2

€ 655,00

Doorbraak dragende (spouw)muren

m1

€ 1.640,00

 

 

 

Bijgebouwen

 

 

Berging / garage (enkelwandig, platdak)

m3

€ 170,00

(enkelwandig,kapconstructies)

m3

€ 150,00

(spouw, platdak)

m3

€ 230,00

(spouw, kapconstructies)

m3

€ 210,00

Carport / veranda (plat/ flauw hellend)

m2

€ 230,00

Zwembad

m3

€ 230,00

 

 

 

Tuin en straatmeubilair

 

 

Houten schutting / pergola

m1

€ 115,00

Combinatie hout metselwerk

m1

€ 180,00

Metselwerk

m1

€ 220,00

Gaas hekwerk (hoogte 2,0 m)

m1

€ 75,00

Staal hekwerk (hoogte 1,50 m)

m1

€ 120,00

(hoogte 2,00 m)

m1

€ 135,00

Schotelantenne

stuk

€ 1.680,00

Omschrijving

eenheid

Normbedrag

Bedrijfsgebouwen

 

 

Gemetselde wandconstructie tot 3m hoogte

m3

€ 105,00

Tussen 3 en 6m hoog

m3

€ 60,00

Tussenvloer in de hal extra

m2

€ 140,00

Bedrijfskantoor in de hal

m3

€ 155,00

Systeembouw hoog tussen 6 en 9m

m3

€ 44,00

Hoger dan 9m opp. <5.000m2

m3

€ 40,00

opp. <10.000 m2

m3

€ 37,00

opp. <20.000 m2

m3

€ 32,00

opp. >20.000 m2

m3

€ 30,00

Tussenvloer in de hal extra

m2

€ 83,00

Kantoorvloer in de hal extra

m2

€ 130,00

Romneyloods

m3

€ 26,00

 

 

 

Agrarische gebouwen

 

 

Stal voor vleesvarkens (traditioneel bouw)*

m2

€ 220,00

Stal voor kraamzeugen (traditioneel bouw)*

m2

€ 235,00

Stal voor dragende zeugen (traditioneel bouw)*

m2

€ 235,00

Stal voor biggen traditioneel bouw)*

m2

€ 235,00

Stal voor melkkoeien (traditioneel bouw)*

m2

€ 235,00

Stal voor rundvee (traditioneel bouw)*

m2

€ 235,00

Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

m2

€ 700,00

Stal voor kippen vleeskuikens (traditioneel bouw)*

m2

€ 215,00

Stal voor moederdieren en legkippen (traditioneel bouw)*

m2

€ 235,00

Extra kosten legbatterijen /mestverwerking

m2

€ 103,00

Stal voor Nertsen (traditioneel houten spanten met golfplaten)

m2

€ 52,00

Stal voor Nertsen (type loods stalen gevels)

m2

€ 85,00

Mestsilo bovengronds

m3

€ 34,00

Mestkelders onder de stallen

m3

€ 85,00

Mestkelders onder maaiveld

m2

€ 94,00

Champignonkwekerijen

m2

€ 375,00

Kassen onverwarmd

 

€ 33,00

Kassen verwarmd < 4.000m2

m2

€ 55,00

> 4.000m2

m2

€ 44,00

Tunnelkassen

m2

€ 9,00

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de de prijs per m2 € 50,00 lager

 

 

 

 

 

Overige (agrarische) gebouwen

 

 

Opslagloods (spouwmuur)

m2

€ 145,00

Opslagloods (houten en betonnen gevels)

m2

€ 94,00

Prefab werktuigen / opslagloods (stalen gevels)

m2

€ 84,00

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

m2

€ 56,00

Omschrijving

eenheid

Normbedrag

Overige gebouwen

 

 

Kantoor /showroom /winkel

m3

€ 245,00

Semi-permanente unit

m3

€ 195,00

School

m3

€ 260,00

Noodschool

m3

€ 195,00

Kleedgebouw

m3

€ 285,00

Horeca

m3

€ 305,00

Sporthal

m3

€ 250,00

Medische gebouwen

m3

€ 265,00

Overige grote / bijzondere gebouwen

 

Zie tax. Boekje

*  Uitvoeringsniveaus:

De normbedragen voor het bouwen van woningen zijn mede afhankelijk van het uitvoeringsniveau dat wordt toegepast. Onderscheid is te maken in:

 

Standaard (hierboven beschreven typen niveaus)

spouwmuur met normale isolatie, buitenspouwblad gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen, hardhouten buitenkozijnen en plaatstalen binnenkozijnen, opdek binnendeuren, vuren houten trappen, HR-ketel.

Betreft meestal planmatige gebouwde huur- en koopwoningen

 

Luxe (bouwkosten + 10%)

afwijkende gevelopbouw/ vormen/ materialen, hardhouten buitenkozijnen en hardhouten binnenkozijnen, luxe stijl binnendeuren, hardhouten trappen, HR-ketel met vloerverwarming of andere verwarmingsbronnen (warmtepomp).

Betreft meestal de duurdere, in opdracht gebouwde koopwoningen.