Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen
CiteertitelRegeling Vertrouwenspersonen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201801-01-2017nieuwe regeling

26-02-2016

bgr-2018-349

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen

 

De Vertrouwenspersoon ondersteunt bij klachten over ongewenst gedrag.

 

Heb je last van ongewenst gedrag door een andere medewerker? Of heb je daar vragen over? Dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Dit geldt ook voor een medewerker die gedetacheerd is.

 

Ongewenst gedrag betekent: iets zeggen of doen tegen een persoon, waardoor die persoon zich gekwetst voelt. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten. Het ongewenste gedrag gebeurt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met werken bij Laborijn.

 

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

 • -

  De vertrouwenspersonen worden in overleg met de Ondernemingsraad, door de directie benoemd.

 • -

  De directie benoemt minimaal 3 vertrouwenspersonen voor 4 jaar, met de mogelijkheid om deze periode daarna te verlengen.

 • -

  Minimaal de helft van het aantal vertrouwenspersonen is vrouw.

 • -

  Minimaal 1 vertrouwenspersoon komt van buiten Laborijn.

 • -

  Een MT-lid, personeelsadviseur, bedrijfsmaatschappelijk werker, lid van de klachtencommissie en OR-lid mag geen vertrouwenspersoon zijn.

 • -

  De vertrouwenspersoon kan zijn taak weigeren als de klager binnen zijn afdeling werkt. De vertrouwenspersoon mag niet zelf betrokken zijn bij het ongewenste gedrag waarover de klacht gaat. Ook mag hij (een van) beide partijen niet kennen. Omdat hij dan niet meer helemaal onpartijdig is. In zo’n geval behandelt een andere vertrouwenspersoon de klacht.

 • -

  De vertrouwenspersoon mag niet tegelijk voor de klager en de persoon waarover de klacht gaat vertrouwenspersoon zijn.

 • -

  De vertrouwenspersoon krijgt opleiding en middelen zodat hij zijn taak goed kan uitvoeren.

 

Wat doen de vertrouwenspersonen?

 • -

  Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht als je ongewenst gedrag ervaart

 • -

  Hij vangt je op. Hij geeft je advies en ondersteunt je.

 • -

  Hij geeft je informatie over de mogelijkheden die er zijn om het ongewenste gedrag te stoppen.

 • -

  Hij verwijst je door naar de personeelsadviseur of een andere deskundige als dat nodig is.

 • -

  Hij onderzoekt niet of iets wel of niet waar is. Hij bemiddelt niet. Dat betekent dat hij niet het probleem voor je oplost. Maar hij helpt je en geeft je advies over wat je zelf kunt doen.

 • -

  Hij begeleidt je en ondersteunt je als je een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen.

 • -

  Hij heeft contact met je tijdens en na de behandeling van de klacht bij de klachtencommissie. Hij onderzoekt of je geen nadeel hebt van het indienen van de klacht. Als dit wel zo is zal hij daar wat tegen doen. Dit doet hij alleen als jij dat goed vindt.

 • -

  De vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks aan de directie.

 • -

  De vertrouwenspersoon is goed te bereiken voor medewerkers.

 

Wat mag de vertrouwenspersoon?

 • -

  Hij mag de medewerker die een klacht heeft, de persoon waarover de klacht gaat en anderen die met de klacht te maken hebben, spreken om informatie over het ongewenste gedrag te krijgen. Dat mag hij alleen als de medewerker met de klacht daar schriftelijk toestemming voor geeft. De vertrouwenspersoon mag ook informatie die niet speciaal over de klacht gaat opvragen. Op die manier krijgt hij een idee over hoe zaken gaan bij Laborijn.

 • -

  De vertrouwenspersoon mag deskundigen om advies vragen. Als dat nodig is, mag dat een deskundige zijn die niet bij Laborijn werkt. Als dat geld kost, moet hij vooraf toestemming vragen van de directie.

 

Stoppen als vertrouwenspersoon?

 • -

  De directie kan bepalen dat de vertrouwenspersoon stopt met zijn taak. Dat kan als deze taak bijvoorbeeld niet meer bij zijn functie past of als hij de taak niet goed uitvoert. De Ondernemingsraad moet hiermee instemmen. De directie geeft schriftelijk bericht waarom de taak wordt gestopt.

 • -

  De vertrouwenspersoon kan zelf ook altijd zijn taak stoppen. Hij doet de directie dan schriftelijk bericht.

 • -

  Als de vertrouwenspersoon stopt met werken bij Laborijn, dan stopt ook zijn taak.

 

Geheimhouding en verschoningsrecht

 • -

  De vertrouwenspersoon moet de informatie die hij krijgt geheimhouden voor anderen. Ook na het einde van zijn taak blijft dit zo. Dit geldt niet als dat niet mag van de Nederlandse wet.

 • -

  De vertrouwenspersoon heeft verschoningsrecht. Dat wil zeggen dat hij bij de politie en de rechter geen antwoorden hoeft te geven die hij als vertrouwenspersoon geheim moet houden.Deze verplichting geldt niet als dat niet mag van de Nederlandse wet.

 • -

  Personen die met de vertrouwenspersoon praten over een klacht, zijn verplicht om geheim te houden wat zij besproken hebben.

 • -

  De vertrouwenspersoon houdt zelf de gegevens over de klachten bij. Hij zorgt voor geheimhouding.

 

Advies

 • -

  De vertrouwenspersoon geeft adviezen aan de directie over het beleid en de uitvoering van het voorkomen van ongewenst gedrag. Dit doet hij als daar naar gevraagd wordt. Maar ook als daar niet om gevraagd wordt.

 • -

  De vertrouwenspersonen hebben minstens één keer per jaar overleg met elkaar. Ze praten dan over hun taak en de manier van werken.

 • -

  De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat de gegevens apart in een archief komen zodat rekening wordt gehouden met de geheimhouding.

 

Verslag

 • -

  De vertrouwenspersoon houdt een overzicht bij van alle klachten die gemeld worden. Ook als ze niet ingediend zijn bij de klachtencommissie. In het overzicht staat waar de klacht over gaat, hoeveel klachten er gemeld zijn en hoe de klacht is afgehandeld.

 • -

  De vertrouwenspersoon maakt ieder jaar een verslag. In het verslag staat welk soort en hoeveel klachten er zijn gemeld. Ook staat er in hoe de klacht is afgehandeld. Het verslag is anoniem gemaakt. Dat houdt in dat er geen namen in staan. Het verslag stuurt hij naar de directie. En een kopie naar de ondernemingsraad en de arbo-medewerker.

 

Rechtsbescherming

 • -

  De vertrouwenspersoon mag er in zijn werk geen nadeel van hebben dat hij vertrouwenspersoon is.