Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Vaals houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit parkeerbelasting gemeente Vaals)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Vaals houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit parkeerbelasting gemeente Vaals)
CiteertitelMandaatbesluit parkeerbelasting gemeente Vaals
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Vaals/432105/CVDR432105_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-202001-01-2017nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2020-15341

19.0010589

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Vaals houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit parkeerbelasting gemeente Vaals)

De heffingsambtenaar van de gemeente Vaals

Gelet op de verordening parkeerbelasting 2017 (laatst gewijzigd op 23 september 2019);

 

BESLUIT

Het mandaatbesluit parkeerbelasting gemeente Vaals vast te stellen

Artikel 1  

De parkeerbelasting bedoeld als in artikel 2, onder a, van de verordening parkeerbelasting 2017, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 september 2019; zijn gemandateerd de medewerkers van het cluster Veiligheid die aangesteld zijn als Bijzondere Opsporing Ambtenaar (BOA).

Artikel 2  

  • 1.

    Dit besluit wordt aangehaald als mandaatbesluit parkeerbelasting gemeente Vaals

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 

Vaals, 7 januari 2020

De heffingsambtenaar van de gemeente Vaals,

drs. R.J.M. Smeets