Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 en 232 van de Gemeentewet;
 2. gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;
 3. gelet op artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2020Onbekend

13-12-2016

Digitaal gemeenteblad, 22 december 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 231 en 232 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

gelet op artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW);

B E S L U I T :

 • 1.

  onder intrekking van alle voor 1 januari 2017 daartoe genomen besluiten, als gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet (zijnde de heffingsambtenaar), voor de heffing op grond van

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting;

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van leges;

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting;

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting;

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting;

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten;

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden;

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie;

aan te wijzen:

het Hoofd stafafdeling Middelen van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

de Adviseur DIV, Gemeentelijke belastingen en FAZA van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • 2.

  onder intrekking van alle voor 1 januari 2017 daartoe genomen besluiten, als gemeenteambtenaar (zijnde de heffingsambtenaar), als bedoeld in artikel 231, eerste lid, onder b van de Gemeentewet, voor de heffing op grond van

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen;

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing;

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting;

  • -

   de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing;

aan te wijzen, alsmede te belasten met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken als bedoeld is artikel 1, tweede lid, van die wet:

de Directeur van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

Valkenburg aan de Geul, 13 december 2016,

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts Drs. M.J.A. Eurlings

Gemeentesecretaris/algemeen directeur Burgemeester