Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Aa en Maas

Verordening aanvragen Wvo-vergunningen waterschap Aa en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Aa en Maas
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening aanvragen Wvo-vergunningen waterschap Aa en Maas
CiteertitelVerordening aanvragen Wvo-vergunningen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu – water
Externe bijlageVerordening aanvragen Wvo-vergunningen Waterschap Aa en Maas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 78

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-200412-11-2010nieuwe regeling

05-01-2004

Brabants Dagblad, 23-01-2004 (Gebiedsdekkend)

Vergadering Algemeen bestuur 05-01-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening aanvragen Wvo-vergunningen waterschap Aa en Maas