Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Aa en Maas

Visstand- en Visserijbeheer Waterschap Aa en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Aa en Maas
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVisstand- en Visserijbeheer Waterschap Aa en Maas
CiteertitelVisstand- en Visserijbeheer Waterschap Aa en Maas
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu – water
Externe bijlagenvisnotadeel_aapril2008.deel1.pdf (1000 Kb) visnotadeel_aapril2008.deel2.pdf (1191 Kb) visnotadeel_aapril2008.deel3.pdf (2541 Kb) visnotadeel_aapril2008.bijlagen.pdf (2285 Kb) deel_bvismigratieplan.mei08.hfdendeel1.pdf (1809 Kb) deel_bvismigratieplan.mei08.hfdendeel2.pdf (3467 Kb) deel_bvismigratieplan.mei08.bijlagendeel1.pdf (910 Kb) deel_bvismigratieplan.mei08.bijlagendeel2.pdf (2202 Kb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tekst kan kan gevonden worden in de bijgevoegde .doc-bestanden.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Niet van toepassing

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2008nieuwe regeling

30-11-2007

Brabants Dagblad, 18-06-2008 (Gebiedsdekkend)

Vergadering Algemeen Bestuur 30-11-2007

Tekst van de regeling