Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

mandateren van de bevoegdheid tot toepassing van de hardheidsclausule

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingmandateren van de bevoegdheid tot toepassing van de hardheidsclausule
Citeertitelmandateren van de bevoegdheid tot toepassing van de hardheidsclausule
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening: 18-10-2011

Bron bekendmaking: Weekmedia, 26-10-2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 123
  2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 63

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2011nieuwe regeling

18-10-2011

Weekmedia, 26-10-2011

BBB11/0819

Tekst van de regeling

Intitulé

mandateren van de bevoegdheid tot toepassing van de hardheidsclausule

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

(BBB11/0819)

Gelezen het voorstel inzake het mandateren van de bevoegdheid tot toepassing van de hardheidsclausule;

Gelet op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 123 lid 3 onder a van de Waterschapswet;

 

Inhoud

 BESLUIT:

I) aan de ambtenaar van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, belast met de invordering van waterschapsbelastingen, als bedoeld in artikel 123 lid 3 onder c van de Waterschapswet, mandaat te verlenen ten aanzien van de bevoegdheid ingevolge artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen om voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten voordoen;

II) dat de onder I genoemde ambtenaar niet bevoegd is deze bevoegdheid onder te mandateren;

III) dat dit besluit in werking treedt acht dagen na publicatie.

Amsterdam, 18 oktober 2011

Het Dagelijks Bestuur

M.H.J. van der Heijde,

Loco-dijkgraaf

drs. H.J. Kelderman,

secretaris-directeur