Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Verkeersbesluit AGV Openbare aanlegplaatsen Oost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerkeersbesluit AGV Openbare aanlegplaatsen Oost
CiteertitelVerkeersbesluit AGV openbare aanlegplaatsen oost
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeersbesluit
Externe bijlagenKaart AGV openbare aanlegplaatsen oost Toelichting Vaarreglement AGV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2019nieuwe regeleing

07-05-2019

wsb-2019-6345

BBV18.0425 III G

Tekst van de regeling

Intitulé

Verkeersbesluit AGV Openbare aanlegplaatsen Oost

 

 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP AMSTEL GOOI EN VECHT

BBV 18.0425 III G

 

Bij besluit van 07-05-2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Verkeersbesluit AGV Openbare aanlegplaatsen Oost vastgesteld.

 

Gelet op

  • het feit dat het dagelijks bestuur door de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, krachtens artikel 2, lid 3 Scheepvaartverkeerswet, is aangewezen als bevoegd gezag voor de toepassing van de Scheepvaartverkeerswet (het zogeheten “nautisch beheer”);

  • de belangen als bedoeld in artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet, het bepaalde in de artikelen 7.01, lid 1 en lid 2 en 7.02, lid 1 sub a Binnenvaartpolitiereglement en artikel 1, lid 1 Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

 

Overwegende

  • dat het wenselijk is het verbod tot het innemen van een ligplaats, meren of ankeren met een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting op openbare aanlegplaatsen zoals bedoeld in het Verkeersbesluit AGV Ligplaats nemen te beperken om het aangegeven gebruik mogelijk te maken.

 

 

Besluit 

I. Wijst aan als openbare aanlegplaats voor recreatie- dan wel bedrijfsvaart de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit bijgevoegde kaarten en bijbehorende tabellen/lijsten (nr IB20180058_0, _2, _4 en _6).

 

II. De aanlegplaatsen worden kenbaar gemaakt door middel van het plaatsen van borden als bedoeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, onder borden E.7, en F.3, en met de tekst zoals opgenomen in de bij dit besluit bijgevoegde lijst (lijst openbare aanlegplaatsen AGV-Oost).

 

III. Toe te staan aan te meren ter plaatse van de openbare aanlegplaatsen voor de duur en/of de functie zoals is aangegeven met het (onder)bord F.3 zoals bedoeld onder II.

 

Amsterdam,  07-05-2019

 

Het Dagelijks Bestuur,

 

dr. ir. G. van den Top

dijkgraaf

 

drs. H.J. Kelderman

secretaris-directeur

 

Lijst openbare aanlegplaatsen AGV-Oost

Nummer

Tekst besluit

Bebording

10

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (centrum Maarssen).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

12

Niet landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 30 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Utrecht (nabij Vechtdijk en Daalseweg).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

13

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (Oud-Zuilen).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur liggeld wordt geheven" (tweemaal).

14

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (Vechtdijk).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur liggeld wordt geheven" (tweemaal).

15

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (nabij Vechtenstein).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur liggeld wordt geheven" (tweemaal).

16

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (tegenover Vechtenstein).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur liggeld wordt geheven" (tweemaal).

17

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (nabij Huys ten Bosch).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

18

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (nabij Bolenstein).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F3 met de tekst "Sport 3 x 24 uur liggeld wordt geheven". Daarnaast ook E7, F2a en F3 borden met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

27

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (nabij Gunterstein).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur " (tweemaal).

33

Niet landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 50 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (nabij boerderij 'Willig').

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

34

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 376 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Wijdemeren (Chaletpark Vechtoever).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur " (tweemaal).

35

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de (aangrenzend) eigenaar aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (tegenover Chaletpark Vechtoever).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur liggeld wordt geheven" (tweemaal).

36

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (jachthaven Nigtevecht).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a, F3 en F4 en bevatten de tekst "Sport 3x24 uur liggeld wordt geheven" en "voor brugbediening wachtplaats overzijde".

38

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 180 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Wijdemeren (nabij Dammerweg 108).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur" (tweemaal). Daarnaast ook E7 en F4 borden met de tekst "Sport 3 x 24 uur "..

39

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de (aangrenzend) eigenaar aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Weesp (Dammerweg 7 nabij 'Polletje').

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur" (tweemaal).

40

Niet landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 100 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Weesp (nabij de Horn).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "wachtplaats sluis". Daarnaast ook E7, F2a en F4 borden met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

41

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 25 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Weesp (t.h.v. 's Gravelandseweg 36).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F2a. Daarnaast ook E7, F2a en F4 borden met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

42

Niet landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 50 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Weesp (nabij 's Gravelandseweg).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur" (tweemaal).

48

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Gooise Meren (passantensteiger Vechtkade).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur" (tweemaal).

49

Niet landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 50 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Weesp (spoorbrug ).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Aftuigplaats zeilboten".

50

Niet landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (nabij Gunterstein).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur" (tweemaal).

53

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (nabij Doornburgh en gemeentehuis Goudestein).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur liggeld wordt geheven". Daarnaast ook E7, F3 en F4 borden met de tekst "Sport 3 x 24 uur liggeld wordt geheven".

83

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (nabij dorpskern Breukelen).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur" (tweemaal).

85

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (tegenover Mijndense Sluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur" (tweemaal).

90

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (ten noorden van Kronenburgerbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur" (tweemaal).

95

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (ten noorden van Van Leerbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 . Daarnaast ook E7, F2a en F3 borden met de tekst "sport 3x24 uur liggeld wordt geheven".

97

Niet landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 50 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Wijdemeren (nabij 't Hemeltje).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

104

Landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Utrecht (Rodebrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F3 met de tekst "wachtplaats brug" (tweemaal).

108

Landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (nabij wethouder D.M. plompbrug Oud-Zuilen).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "wachtplaats brug" (tweemaal).

122

Landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (ten noorden van Ter Meerbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F3 met de tekst "Wachtplaats brug".

126

Landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (Brug Breukelen).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Wachtplaats brug".

128

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (ten zuiden van Brug Nieuwersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Wachtplaats brug" (tweemaal).

129

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (ten noorden van Brug Nieuwersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Wachtplaats brug". Daarnaast ook E7 en F2a borden.

130

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (Mijndensesluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Wachtplaats sluis" (tweemaal).

131

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 38 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (ten noorden van provinciale brug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Wachtplaats brug".

132

Landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Hilversumsch kanaal in gemeente Wijdemeren (t Hemeltje).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Wachtplaats sluis" (tweemaal).

133

Landgebonden wachtplaats met een lengte van 80 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Smal Weesp in gemeente Amsterdam (Driemondsluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F3 met de tekst "Wachtplaats sluis" (tweemaal).

134

Landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Utrecht (Weerdsluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Wachtplaats sluis" (tweemaal).

137

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (tegenover Jachthaven Nightevecht).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Wachtplaats brug".

138

Landgebonden wachtplaats in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Wijdemeren (Zanderijsluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Wachtplaats schutverkeer".

140

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij de Provincie aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Weesp (ten zuiden van brug bij Steunpunt Waternet).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Uitsluitend brugbediening".

141

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij de Provincie aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Weesp (ten noorden van brug bij Steunpunt Waternet).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Uitsluitend brugbediening".

142

Landgebonden wachtplaats in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de s-Gravelandse Vaart in gemeente Weesp (fort Uitermeer).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Wachtplaats brug".

143

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de s-Gravelandse Vaart in gemeente Weesp (fort Uitermeer).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Wachtplaats brug".

146

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Weesp (nabij de Hoogstraat).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Uitsluitend brugbediening".

147

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Weesp (nabij Achteromstraat).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Uitsluitend brugbediening".

148

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Weesp (nabij de Hoogstraat).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Uitsluitend brugbediening".

149

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij ProRail aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Weesp (ten zuidwesten van Spoorbrug - recreatievaart).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F3 en F4 met de tekst "sport". Daarnaast ook tweemaal E7, F2a en F4 borden met de tekst "sport".

150

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij ProRail aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Weesp (ten noordoosten van Spoorbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F3 en F4 met de tekst "Wachtplaats brug" en "sport". Daarnaast ook E7 en F2a borden (tweemaal).

151

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Gooise Meren (ten zuiden van de Spieringbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Wachtplaats brug". Daarnaast ook E7 en F4 borden met de tekst "Wachtplaats beroepsvaart".

153

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Gooise Meren (ten noorden van de Spierenbrug (recreatievaart)).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats brug".

154

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Singelgracht Muiden in gemeente Gooise Meren (Weesperpoortsluis).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

155

Landgebonden wachtplaats in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Gooise Meren (binnenzijde Groote Zeesluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F3 met de tekst "Wachtplaats schutverkeer".

160

Landgebonden kanovoorziening in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (nabij boerderij Willig).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

161

Niet landgebonden kanovoorziening in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (bij jachthaven).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

162

Landgebonden kanovoorziening in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de s-Gravelandse Vaart in gemeente Weesp (Uitermeersluis, nabij fort Uitermeer).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

163

Landgebonden kanovoorziening in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de s-Gravelandse Vaart in gemeente Weesp (nabij noordwest-zijde sluis Uitermeer).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

164

Landgebonden kanovoorziening in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de s-Gravelandse Vaart in gemeente Weesp (nabij zuidoost-zijde sluis Uitermeer).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

165

Niet landgebonden kanovoorziening in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Gooise Meren (westelijk van Keetpoortsluis).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

166

Landgebonden kanovoorziening in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Vestinggracht Muiden in gemeente Gooise Meren (oostelijk van Keetpoortsluis).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

172

Landgebonden kanovoorziening in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Utrecht (Weerdsluis).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

173

Landgebonden kanovoorziening in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (nabij Stoute Soldaatje).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

174

Landgebonden kanovoorziening in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (bij brug N201).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

175

Niet landgebonden kanovoorziening in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Hilversumsch kanaal in gemeente Wijdemeren (nabij 't Hemeltje noordelijk van sluiskolk).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.

187

Landgebonden afmeervoorziening in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (tegenover kerk Nightevecht).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur" (tweemaal).

188

Niet landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 200 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Gooise Meren (nabij proefboerderij).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur" (tweemaal).

192

Landgebonden wachtplaats in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (ten zuiden van Termeerbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Wachtplaats brug".

193

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Verbindingskanaal te Nigtevecht in gemeente Stichtse Vecht (buitenzijde van brug Nigtevecht).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: A7, F2a en F4 met de tekst "behalve recreatievaartuigen voor brugpassage" (tweemaal).

219

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij ProRail aan de rechteroever van de Vecht in gemeente Weesp (ten zuidwesten van Spoorbrug - beroepsvaart).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F3 en F4 met de tekst "sport" en "Wachtplaats brug".

222

Niet landgebonden wachtplaats in beheer bij het Rijk aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Gooise Meren (ten noorden van de Spieringbrug - beroepsvaart).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Wachtplaats beroepsvaart".

238

Landgebonden kanovoorziening in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Vecht in gemeente Stichtse Vecht (ten zuiden van de wethouder D.M. Plompbrug Oud-Zuilen).

Bij dit object staan geen bijbehorende borden.