Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Verkeersbesluit AGV Waterscooters

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerkeersbesluit AGV Waterscooters
CiteertitelVerkeersbesluit AGV waterscooters
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeersbesluit
Externe bijlageToelichting Vaarreglement AGV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2019nieuwe regeleing

07-05-2019

wsb-2019-6347

BBV18.0425 III D

Tekst van de regeling

Intitulé

Verkeersbesluit AGV Waterscooters

 

 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT,

BBV18.0425 III D

 

Bij besluit van 07-05-2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Verkeersbesluit AGV Waterscooters vastgesteld.

 

Gelet op

  • het feit dat het dagelijks bestuur door de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, krachtens artikel 2, lid 3 Scheepvaartverkeerswet, is aangewezen als bevoegd gezag voor de toepassing van de Scheepvaartverkeerswet (het zogeheten “nautisch beheer”);

  • het feit dat de Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik deel uitmaken van het gebied waarvoor het dagelijks bestuur als nautisch beheerder is aangewezen;

  • de belangen als bedoeld in artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet, de artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement en artikel 1, lid 1 Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

 

Overwegende

  • dat het dagelijks bestuur het uit overwegingen van doelmatigheid het wenselijk acht bij algemene regeling een verbod in te stellen op het gebruik van waterscooters op de Spiegel- en Blijkerpolderplas en Wijde Blik, door middel van een bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken.

 

Besluit

Het is verboden zich met een waterscooter te begeven op vaarwegen en wateren van de Spiegel- en blijkpolderplas en het Wijde Blik.

 

 

Amsterdam,  07-05-2018

 

Het Dagelijks Bestuur,

 

dr. ir. G. van den Top

dijkgraaf

 

drs. H.J. Kelderman

secretaris-directeur