Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Beleid koopzondagen gemeente Westerkwartier 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid koopzondagen gemeente Westerkwartier 2020
CiteertitelBeleid koopzondagen gemeente Westerkwartier 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBeleid koopzondagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR621522/CVDR621522_3.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening winkeltijden Westerkwartier 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2020nieuwe regeling

21-01-2020

gmb-2020-24675

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid koopzondagen gemeente Westerkwartier 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 6 van de Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019 en het Besluit aanwijzing delen gemeente zondagenregeling (koopzondagen) gemeente Westerkwartier 2020;

 

BESLUIT

 

vast te stellen het Beleid koopzondagen gemeente Westerkwartier 2020

Artikel 1. Inleiding

Dit beleid bevat de werkwijze bij het aanwijzen van koopzondagen. Het aanwijzen van koopzondagen is gebaseerd op de Winkeltijdenwet, de Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019 en het Besluit aanwijzing delen gemeente zondagenregeling (koopzondagen) gemeente Westerkwartier 2020.

 

Artikel 2. De wet, verordening en besluit

Artikel 3, eerste lid van de Winkeltijdenwet biedt de mogelijkheid om koopzondagen vast te stellen.

In artikel 6 van de Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019 is deze mogelijkheid opgenomen.

In het Besluit aanwijzing delen gemeente zondagenregeling (koopzondagen) gemeente Westerkwartier 2020 zijn de delen van de gemeente aangewezen.

 

Artikel 3. Aanwijzing koopzondagen per deel van de gemeente

Ieder deel van de gemeente, welke delen zijn aangewezen in het Besluit aanwijzing delen gemeente zondagenregeling (koopzondagen) gemeente Westerkwartier 2020, krijgt eigen koopzondagen.

 

Artikel 4. Maximaal zes koopzondagen

De Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019 staat toe om maximaal zes zondagen, als koopzondag, de winkel te openen voor het publiek. De periode van het aanwijzen van koopzondagen loopt van 1 januari van een jaar tot 1 januari van het daarop volgende jaar.

 

Artikel 5. Aanwijzen koopzondagen en openingstijden

Voor ieder van de 41 kernen van de gemeente Westerkwartier kunnen zes koopzondagen worden aangewezen. Voor deze koopzondagen geldt de openingstijd tussen 13.00 en 17.00 uur.

 

Artikel 6. Bekendmaken koopzondagen

De data van de koopzondagen worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Tevens worden de data gepubliceerd op de gemeentelijke website en gecommuniceerd middels een persbericht.

 

Artikel 7. Bevoegd orgaan

Het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 8. Overige

In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het college.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit beleid treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekendgemaakt is.

2. Dit beleid kan worden aangehaald als beleid Koopzondagen gemeente Westerkwartier 2020.

 

Aldus besloten in de vergadering van

burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 21 januari 2020

 

A. van der Tuuk, burgemeester A. Schulting, secretaris