Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Ontheffing zondagopenstelling supermarkten gemeente Westerkwartier 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOntheffing zondagopenstelling supermarkten gemeente Westerkwartier 2020
CiteertitelOntheffing zondagopenstelling supermarkten gemeente Westerkwartier 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

2020-03-25

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR621522/CVDR621522_2.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

ontheffing zondagopenstelling supermarkten Westerkwartier 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2020ontheffing nieuwe regeling

25-03-2020

gmb-2020-85162

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontheffing zondagopenstelling supermarkten gemeente Westerkwartier 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier hebben besloten om ontheffing aan de supermarkten te verlenen van de reguliere zondagopenstelling (tussen 13.00 uur - 18.00 uur). Dit in verband met de bijzondere omstandigheden betreffende de uitzonderlijke crisisituatie ontstaan door het Coronavirus. De supermarkten mogen hierdoor op de zondagen tussen 08.00 uur en 20.00 uur hun winkels geopend hebben.

 

De ontheffing is van kracht tot het moment dat zij wordt ingetrokken. Het moment van intrekking zal gerelateerd zijn aan de afschaling dan wel de beëindiging van landelijke maatregelen die getroffen zijn en nog getroffen worden ter zake van de crisissituatie betreffende het Coronavirus, één en ander ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.