Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Besluit o.g.v. artikel 2:58, vijfde lid van de APV inzake aanwijzing Landgoed Nienoord te Leek als plaats waar hondenuitwerpselen verwijderd moeten worden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit o.g.v. artikel 2:58, vijfde lid van de APV inzake aanwijzing Landgoed Nienoord te Leek als plaats waar hondenuitwerpselen verwijderd moeten worden
CiteertitelAanwijzingsbesluit verplichting tot verwijdering van hondenuitwerpselen Landgoed Nienoord
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-340009

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit o.g.v. artikel 2:58, vijfde lid van de APV inzake aanwijzing Landgoed Nienoord te Leek als plaats waar hondenuitwerpselen verwijderd moeten worden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op artikel 2:58, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 (APV)

 

besluiten het volgende aanwijzingsbesluit vast te stellen:

 

 

 

Artikel 1  

Het gedeelte van het Landgoed Nienoord te Leek, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, wordt aangewezen als plaats buiten de bebouwde kom waar degenen die zich daar met een hond gegeven, ervoor moeten zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit verplichting tot verwijdering van hondenuitwerpselen Landgoed Nienoord.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier op 15 december 2020

A. van der Tuuk, burgemeester

E. Paré, loco-secretaris

Bijlage