Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

Subsidieregeling specifieke jeugdverenigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling specifieke jeugdverenigingen
CiteertitelSubsidieregeling specifieke jeugdverenigingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.1, lid c van de Algemene subsidieverordening gemeente Wierden 2005

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Onbekend

03-11-2009

Driehoek

NOTA2009-1127

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling specifieke jeugdverenigingen

 

 

Subsidieregeling specifieke jeugdverenigingen

Op grond van artikel 1.1, lid c van de Algemene subsidieverordening gemeente Wierden 2005 wordt vastgesteld de subsidieregeling specifieke jeugdverenigingen gericht op sociale activiteiten met een maatschappelijke functie op het gebied van nuttige vrijetijdsbesteding.

Doel

Bevorderen en stimuleren dat leden van specifieke jeugdverenigingen tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Wierden, structureel deelnemen aan sociale activiteiten met een maatschappelijke functie op het gebied van nuttige vrijetijdsbesteding (educatie, vorming, ontwikkeling, cultuurbelevingen, ontspanning)

In aanmerking komende jeugdverenigingen

Jeugd- en jongerenverenigingen, gevestigd in de gemeente Wierden, die sociale activiteiten organiseren voor de lokale jeugd met een maatschappelijke functie op het gebied van nuttige vrijetijdsbesteding kunnen voor de leden tot 18 jaar een waarderingssubsidie aanvragen.

Aanvragen van subsidie specifieke jeugdverenigingen

1.De aanvraag voor de subsidie specifieke jeugdverenigingen wordt vóór 1 april van het

jaar voorafgaand aan de subsidieperiode van vier jaar bij het College ingediend.

 • 2.

  De aanvraag moet voorzien zijn van de volgende informatie:

  • -

   een lijst met jeugdleden tot 18, woonachtig in de gemeente Wierden, (stand per 1 januari van

   het lopende subsidiejaar, inclusief postcode);

  • -

   een uitgebreid overzicht van de uit te voeren activiteiten voor het eerste jaar van de

subsidieperiode en een beknopt overzicht van de plannen voor de andere drie jaren;

 • -

  een overzicht van in de voorgaande periode uitgevoerde activiteiten;

 • -

  een uitgebreide begroting voor het eerste jaar van de subsidieperiode en een beknopte begroting

van de andere drie jaren.

Hoogte en voorwaarden tot verstrekking van de subsidie specifieke jeugdverenigingen

1.De hoogte van de subsidie bedraagt per jaar € 10,-- per jeugdlid tot 18 jaar voor

de organisatie- en activiteitenkosten.

 • 2.

  De hoogte van de vaste subsidie bedraagt € 500,-- per jaar.

 • 3.

  De subsidie wordt voor een periode van vier jaar toegekend.

 • 4.

  De jeugdverenigingen komen alleen voor subsidie in aanmerking indien de activiteiten een

structureel karakter hebben, dat wil zeggen dat de activiteiten minimaal één keer per twee weken

plaatsvinden.

5.De jeugdvereniging organiseert minimaal eenmaal per jaar een activiteit in het kader

van het belangeloos inzetten voor de samenleving, dan wel het uitvoeren van vrijwilligerswerk

door deelname aan MADD (Make A Difference Day). Hiertoe dient de jeugdvereniging gebruik

te maken van het aanbod van de St. De Welle.

6.De gemeente wijst bij de subsidieverlening de jeugdverenigingen op de wettelijke verplichting

dat ze geen alcohol mogen schenken aan jongeren onder de 16 jaar

7.De jeugdvereniging moet beschikken over een verklaring van goed gedrag van alle

aanwezige leiding.

Algemene Subsidieverordening gemeente Wierden 2005

De subsidieregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Wierden 2005 worden hierbij van toepassing verklaard. Inwerkingtreding subsidieregeling specifieke jeugdverenigingen Deze subsidieregel kan worden aangehaald als ´subsidieregeling specifieke jeugdverenigingen` en treedt in werking op 1 januari 2010. Hiermee vervalt het recht op de tot nu toe verkregen subsidie.