Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Criteria aanwijzen trouwlocatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCriteria aanwijzen trouwlocatie
CiteertitelCriteria aanwijzen trouwlocatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerp
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656
 2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0001851
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2013Nieuwe regeling

22-10-2013

website gemeente

Tekst van de regeling

Intitulé

Criteria aanwijzen trouwlocatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht,

 

gelet op het bepaalde in artikel 63 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 5 Wet rechten burgerlijke stand,

 

gehoord de door de gemeenteraad in de opinieraadsvergadering van 12 september 2013

kenbaar gemaakte wensen en bedenkingen,

 

besluiten vast te stellen:

Criteria aanwijzen eenmalige trouwlocatie

 • 1.

  Het paar moet een verzoek indienen voor het aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie.

  Het verzoek moet voorzien zijn van schriftelijke toestemming van de eigenaar van delocatie.

 • 2.

  Indien het verzoek een locatie in de open lucht betreft dient er een adequate overdekte ruimte aanwezig te zijn om de gasten bij slecht weer op te vangen.

 • 3.

  De locatie moet op de dag van de voltrekking voor iedereen toegankelijk zijn.

 • 4.

  De openbaarheid moet zijn gewaarborgd.

 • 5.

  De locatie moet representatief zijn (moet cachet geven aan een voltrekking) en mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

 • 6.

  De locatie moet goed toegankelijk zijn voor mindervaliden.

 • 7.

  De gemeente dient te worden gevrijwaard voor schadeclaims, welke voortvloeien uit een voltrekking op de trouwlocatie.

 • 8.

  De locatie moet een afzonderlijke (voorbereidings)ruimte beschikbaar hebben voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 9.

  De locatie voldoet aan de eisen van brandveiligheid en beschikt over alle noodzakelijke vergunningen of ontheffingen.

 • 10.

  Toetsing vindt plaats door een ambtenaar van het bureau burgerlijke stand.

Criteria aanwijzen vaste trouwlocatie

 • 1.

  De aanvraag moet voorzien zijn van schriftelijk toestemming van de eigenaar.

 • 2.

  Indien het verzoek een locatie in de open lucht betreft dient er een adequate overdekte ruimte aanwezig te zijn om de gasten bij slecht weer op te vangen.

 • 3.

  De locatie moet op de dag van de voltrekking voor iedereen toegankelijk zijn.

 • 4.

  De openbaarheid moet zijn gewaarborgd.

 • 5.

  De locatie moet representatief zijn (moet cachet geven aan een voltrekking) en mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

 • 6.

  De locatie moet goed toegankelijk zijn voor mindervaliden.

 • 7.

  De gemeente dient te worden gevrijwaard voor schadeclaims, welke voortvloeien uit voltrekkingen op de trouwlocatie.

 • 8.

  De locatie moet een afzonderlijke (voorbereidings)ruimte beschikbaar hebben voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 9.

  De locatie voldoet aan de eisen van brandveiligheid en beschikt over alle noodzakelijke vergunningen of ontheffingen.

 • 10.

  Toetsing vindt plaats door een ambtenaar van het bureau burgerlijke stand.

   

Indien blijkt dat aan bovenstaande criteria voor het aanwijzen van een vaste trouwlocatie niet

meer wordt voldaan, dan kan de aanwijzing worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013

De secretaris, De burgemeester,

A.P.E. Baart MBA drs. J.J.C. Adriaansen