Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Regels bij huwelijken, geregistreerde partnerschappen en omzettingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels bij huwelijken, geregistreerde partnerschappen en omzettingen
CiteertitelRegels bij huwelijken, geregistreerde partnerschappen en omzettingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerp
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/
 2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0001851
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2013Nieuwe regeling

22-10-2013

website gemeente

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels bij huwelijken, geregistreerde partnerschappen en omzettingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht,

 

gelet op het bepaalde in artikel 16c Boek I van het Burgerlijk Wetboek en artikel 5 Wet rechten burgerlijke stand,

 

gehoord de door de gemeenteraad in de opinieraadsvergadering van 12 september 2013 kenbaar gemaakte wensen en bedenkingen,

 

besluiten vast te stellen:

 

Regels bij huwelijken, geregistreerde partnerschappen en omzettingen

Regels bij kosteloze voltrekkingen:

 • de voltrekking vindt plaats op maandag of dinsdag om 08.45 uur.

 • bij binnenkomst op het gemeentehuis meldt het paar zich bij de receptie.

 • de ambtenaar van de burgerlijke stand haalt het paar en de aanwezigen op bij de receptie.

 • de voltrekking vindt plaats in een vaste ruimte die in gebruik is als trouwzaal bij kosteloze voltrekkingen, namelijk kamer G135.ln deze ruimte is voor maximaal 6 personen zitplaatsen, inclusief het bruidspaar.

 • bij de ceremonie is geen bode aanwezig.

 • alleen de noodzakelijke formaliteiten worden verricht tijdens de ceremonie, dus geen toespraak door de ambtenaar van de burgerlijke stand en ook niet door derden.

 • de ambtenaar draagt tijdens de ceremonie geen toga.

 • tijdens de ceremonie is geen muziek of ander gebruik van media toegestaan.

 • een keuze voor een bepaalde ambtenaar is niet mogelijk.

 • de ambtenaar neemt vooraf geen contact op met het bruidspaar, deze stelt zich voor bij binnenkomst in het gemeentehuis.

 • na afhandeling van de noodzakelijke formaliteiten is de voltrekking direct beëindigd, het paar en alle aanwezigen worden geacht de ruimte te verlaten en worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand naar buiten begeleid.

Regels bij formele voltrekkingen:

 • de ceremonie vindt plaats op maandag t/m donderdag van 13.30 tot 17.00 uur.

 • bij binnenkomst op het gemeentehuis meldt het paar zich bij de receptie.

 • de ambtenaar van de burgerlijke stand haalt het paar en de aanwezigen op bij de receptie.

 • de ceremonie vindt plaats in de trouwzaal. In deze ruimte zijn voor maximaal 60 personen zitplaatsen.

 • alleen de noodzakelijke formaliteiten worden verricht tijdens de ceremonie, met een korte en algemene toespraak door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • toespraken, het voordragen van gedichten, etcetera door derden zijn niet toegestaan.

 • tijdens de ceremonie is geen muziek of ander gebruik van media toegestaan.

 • een keuze voor een bepaalde ambtenaar is niet mogelijk.

 • de ambtenaar neemt vooraf geen contact op met het bruidspaar, deze stelt zich voor bij binnenkomst in het gemeentehuis.

 • na afhandeling van de noodzakelijke formaliteiten is de voltrekking direct beëindigd, het paar en alle aanwezigen worden geacht de ruimte te verlaten en worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand naar buiten begeleid.

Regels bij ceremoniële huwelijken, partnerschappen en omzettingen in het gemeentehuis:

 • dit kan op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

 • de ceremonie vindt plaats in de trouwzaal. In deze ruimte zijn voor maximaal 60 personen zitplaatsen.

 • bij de ceremonie is een bode aanwezig.

 • alle formaliteiten worden verricht tijdens de ceremonie, met een toespraak.

 • tijdens de ceremonie is muziek toegestaan.

 • een keuze voor een bepaalde ambtenaar is mogelijk.

 • de ambtenaar neemt vooraf contact op met het bruidspaar.

Regels bij ceremoniële huwelijken, partnerschappen en omzettingen op een externe trouwlocatie

 • dit kan op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

 • bij de ceremonie is een bode aanwezig.

 • alle formaliteiten worden verricht tijdens de ceremonie, met een toespraak.

 • tijdens de ceremonie is, indien mogelijk, muziek toegestaan.

 • een keuze voor een bepaalde ambtenaar is mogelijk.

 • de ambtenaar neemt vooraf contact op met het bruidspaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013

De secretaris, De burgemeester,

A.P.E. Baart MBA drs. J.J.C.. Adriaansen