Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Aanwijzingsbesluit 2:57 Apv Wormerland 2011(losloopplaatsen honden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit 2:57 Apv Wormerland 2011(losloopplaatsen honden)
CiteertitelAanwijzingsbesluit 2:57 Apv Wormerland 2011 (losloopplaatsen honden)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenexb-2017-57237 Locatie Groene Wig Locatie Zwetpad Locatie polderzicht Locatie Kerkepad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-2012aanpassing situatietekening

17-07-2012

Zaankanter, 22 augustus 2012

Aanwijzingsbesluit
02-03-201223-08-2012Nieuwe regeling

14-02-2012

Zaankanter, 22 februari 2012

Aanwijzingsbesluit

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 2:57 Apv Wormerland 2011 (losloopplaatsen honden)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland;

 

Gelet op artikel 2:57 van de Algemene plaatselijke verordening Wormerland 2011, luidende als volgt:

 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;

b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.

3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voorzover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of als een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

 

 

Overwegende:

 

Dat het gewenst is locaties op grond van artikel 2:57 lid 2 aan te wijzen waar het wel mogelijk is de hond los te laten lopen (dat wil zeggen: zonder aanlijning);

 

Dat er binnen de gemeente Wormerland een viertal geschikte locaties is voor het los laten lopen van honden, zonder dat voor de omgeving overmatige hinder- dan wel overlast wordt veroorzaakt;

 

Besluiten:

 

 

 • 1.

  De volgende locaties aan te wijzen als locaties, waar het toegestaan is honden los te laten lopen (zonder aanlijning);

 • De Groene Wig

 • park Polderzicht aan de Spijtstraat

 • Kerkepad

 • Zwetpad – Veenmospad

 

aan te wijzen als locaties, waar het toegestaan is honden los te laten lopen (zonder aanlijning);

 

 • 2.

  Dat de aangewezen locaties als bedoeld onder 1 expliciet zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen;

 

 • 3.

  Dat artikel 2:58 (verontreiniging door honden) onverkort van toepassing is, dit houdt in dat de eigenaar of houder van een hond ook in dit aangewezen gebied een deugdelijk opruimmiddel bij zich dient te hebben en uitwerpselen direct opruimt.

 

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

Wormerland, 14 februari 2012

De secretaris, De burgemeester, [Klik hier om het document te downloaden]