Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Aanwijzingsbesluit ter bestrijding van overlast van fietsen in het stationsgebied Krommenie-Assendelft

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ter bestrijding van overlast van fietsen in het stationsgebied Krommenie-Assendelft
CiteertitelAanwijzingsbesluit ter bestrijding van overlast van fietsen in het stationsgebied Krommenie-Assendelft
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2009Onbekend

02-06-2009

Gemeenteblad 2009, nummer 70

Z/2009/40311

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ter bestrijding van overlast van fietsen in het stationsgebied Krommenie-Assendelft

 

 

Aanwijzingsbesluit ter bestrijding van overlast van fietsen in het stationsgebied Krommenie-Assendelft

  • 1.

    Aan te wijzen de plaatsen nabij het station van Krommenie-Assendelft die met rood zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, als plaatsen waar het op grond van artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening het verboden is fietsen of (brom-) fietsen, ter voorkoming of opheffing van overlast, onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

  • 2.

    Een parkeerverbod voor (brom-) fietsen in te stellen door middel van borden E3 conform het RW 1990 met tekstborden:"(brom-) fietsen worden verwijderd, artikel 5:12 A.P.V"