Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem, tot aanwijzing parkeren met parkeervergunning en parkeerkraskaart en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur .

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBurgemeester en wethouders van Zaltbommel -Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem, tot aanwijzing parkeren met parkeervergunning en parkeerkraskaart en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur .
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201801-11-2018Nieuwe regeling

30-10-2018

gmb-2018-277028

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel -Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem, tot aanwijzing parkeren met parkeervergunning en parkeerkraskaart en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur .

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel:

Gelet op artikel B van de Parkeerverordening 2010, Verordening tot eerste wijziging van de parkeerverordening 2010 en artikel 8 en artikel 9, tweede lid, van de Verordening parkeerbelastingen 2018;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het volgende: Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem, tot aanwijzing parkeren met parkeervergunning en parkeerkraskaart en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

 

 • 1.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2018 mag worden geparkeerd, alsmede de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 'Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem';

 

2. de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2018, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 'Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd';

 

3. de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop geparkeerd mag worden met een parkeerkraskaart als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Verordening parkeerbelastingen 2018, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 3 'Plaats, tijdstip en wijze van parkeren met een parkeerkraskaart’;

4. het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen, vastgesteld op 28 november 2017 in te trekken met ingang van de in artikel V genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op hetgeen zich voor die datum heeft voorgedaan;

 

5. te bepalen dat dit besluit in werking treedt na de dag van bekendmaking daarvan en terugwerkt tot 1 november 2018.

   

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel

in de vergadering van 30 oktober 2018.

  

W. (Wabe) Wieringa dr. J. P. (Peter) Rehwinkel

  

secretaris burgemeester

 

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem 

 

1a Plaats betaald parkeren en de toepassing van de wielklem

De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2018 mag worden geparkeerd, alsmede de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast zijn

Tabel a: Zone 1

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

 

Van

tot

 

Boschstraat

1

93

Zone 1

Gamerschestraat

1

81

Zone 1

Gasthuisstraat

1

32

Zone 1

Markt

1

15

Zone 1

Tolstraat

2

31

Zone 1

Waterstraat

1

46

Zone 1

 

Tabel b: Zone 2

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

 

Van

tot

 

Aart Robberstraat

5

25

Zone 2

Agnietenstraat

1

53

Zone 2

Bolwerk de Kat

1

7

Zone 2

Boschstraat

93

Kon. Wilhelminaweg

Zone 2

De Laeck

2

24

Zone 2

Heilige Geeststraat

3

38

Zone 2

Heksenwal

Met uitzondering van het parkeerterrein met de toegang naast Heksenwal 22

2

32

Zone 2

Gasthuisstraat

31

41

Zone 2

Karstraat

1

43

Zone 2

Kerkplein

1

30

Zone 2

Kloosterstraat

1

32

Zone 2

Kommerstraat (uitzondering: zie 1b)

1

24

Zone 2

Koningstraat

1

34

Zone 2

Korte Steigerstraat

1

17

Zone 2

Lange Steigerstraat

1

30

Zone 2

Maasstraat

1

26

Zone 2

Minnebroederstraat

1

25

Zone 2

Molenwal

1

23

Zone 2

Nieuwstraat

1

27

Zone 2

Nonnenstraat

1

94

Zone 2

Nutstuin

1

20

Zone 2

Oenselsestraat

1a

52

Zone 2

Oliestraat

1

68

Zone 2

Omhoeken

1

13

Zone 2

Oude Vischmarkt

1

19

Zone 2

Regulierstraat

1

14

Zone 2

Ruiterstraat

1

37

Zone 2

Spiesmakerstraat

1

13

Zone 2

Vismarkt

1

8

Zone 2

Vogelenzang

1

57

Zone 2

Waalkade

2

40

Zone 2

Zandstraat

1

29

Zone 2

Tabel c: Zone 3

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

 

Van

tot

 

Terrein Oude Wasserij (Waalkade)

39

45

Zone 3

Terrein Rotterdamse Bol

-

-

Zone 3

Terrein Omhoeken

-

-

Zone 3

 

Tabel d: Zone 4

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

 

Van

tot

 

Veerweg

1

5

Zone 4

Terrein Havendijk

 

 

Zone 4

 

1b Plaats betaald parkeren bij hoogwater

Er is sprake van hoogwater, indien het water het niveau van tenminste 460cm NAP heeft bereikt.

i Bij een waterpeil van tenminste 460cm NAP wordt de ‘Kindertuin’ toegevoegd aan het gebied Zone 3 zoals beschreven in Tabel c van artikel 1a van Bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en toepassing van de wielklem’;

ii Indien het water een dusdanig niveau heeft bereikt dat de terreinen Havendijk, Rotterdamse Bol en Oude Wasserij tezamen niet meer dan 45 parkeerplaatsen bieden voor parkeren, worden de parkeerplaatsen in de Kommerstraat ingedeeld in het gebied Zone 3 zoals beschreven in Tabel c van artikel 1a van Bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en toepassing van de wielklem’:

 

1c Tijdstip betaald parkeren

Het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2018 mag worden geparkeerd zijn:

 

Dag

Tijd

 

 

Van

tot

maandag t/m vrijdag

9.00 uur

18.00 uur

zaterdag

9.00 uur

17.00 uur

 

1d Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren in de gebieden genoemd in tabellen a, b, en d geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van euro 0,10, euro 0,20, euro 0,50 of euro 1,00 danwel door middel van een pinpas of door het starten en stoppen van een parkeeractie bij een provider die mobiel parkeren aanbiedt waarmee gemeente Zaltbommel een contract heeft gesloten voor deze dienst.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de rekening van de pinpas dient ten minste zo groot te zijn als nodig is, om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • 4.

  Bij het starten van een parkeeractie geeft de belastingplichtige het zonenummer door dat hoort bij de betreffende parkeerlocatie. Het kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd dient bij de provider te zijn geregistreerd.

   

Bijlage 2 Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd 

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2018, zijn:

 

Tabel a: Zone 1

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

 

Van

tot

 

Boschstraat

1

93

Zone 1

Gamerschestraat

1

81

Zone 1

Gasthuisstraat

1

32

Zone 1

Markt

1

13

Zone 1

Tolstraat

5

31

Zone 1

Waterstraat

1

46

Zone 1

 

Tabel b: Zone 2

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

 

Van

tot

 

Aart Robberstraat

5

25

Zone 2

Agnietenstraat

1

53

Zone 2

Bolwerk de Kat

1

7

Zone 2

Boschstraat

93

Kon. Wilhelminaweg

Zone 2

De Laeck

2

24

Zone 2

Heilige Geeststraat

3

38

Zone 2

Heksenwal

Met inbegrip van het parkeerterrein Heksenwal met de toegang naast Heksenwal 22

2

32

Zone 2

Gasthuisstraat

31

41

Zone 2

Karstraat

1

43

Zone 2

Kerkplein

1

30

Zone 2

Kerkstraat

1

59

Zone 2

Kloosterstraat

1

32

Zone 2

Kommerstraat (uitzondering: zie 1b)

1

24

Zone 2

Koningstraat

1

34

Zone 2

Korte Steigerstraat

1

17

Zone 2

Lange Steigerstraat

1

30

Zone 2

Maasstraat

1

26

Zone 2

Minnebroederstraat

1

25

Zone 2

Molenwal

1

23

Zone 2

Nieuwstraat

1

27

Zone 2

Nonnenstraat

1

94

Zone 2

Nutstuin

1

20

Zone 2

Oenselsestraat

1a

52

Zone 2

Oliestraat

1

68

Zone 2

Omhoeken

1

13

Zone 2

Oude Vischmarkt

1

19

Zone 2

Regulierstraat

1

14

Zone 2

Ruiterstraat

1

37

Zone 2

Spiesmakerstraat

1

13

Zone 2

Vismarkt

1

8

Zone 2

Vogelenzang

1

57

Zone 2

Waalkade

2

40

Zone 2

Zandstraat

1

29

Zone 2

  

Tabel c: Zone 3

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

 

Van

tot

 

Terrein Omhoeken

-

-

Zone 3

Oude Wasserij (Waalkade)

39

45

Zone 3

Rotterdamse Bol

-

-

Zone 3

‘Kindertuin’ (alleen bij hoogwater)

 

 

Zone 3

 

Tabel d: Zone 4

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

 

Van

tot

 

Veerweg

1

5

Zone 4

Terrein Havendijk

 

 

Zone 4

 

Bijlage 3 Plaats, tijdstip en wijze van parkeren met een parkeerkraskaart 

 

3a Plaats van parkeren met een parkeerkraskaart

De parkeerduur met een parkeerkraskaart is maximaal 4 uur. De plaatsen waarop met een parkeerkraskaart geparkeerd mag worden als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Verordening parkeerbelastingen 2018 zijn:

 

Tabel a: Zone 2

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

 

Van

tot

 

Aart Robberstraat

5

25

Zone 2

Agnietenstraat

1

53

Zone 2

Bolwerk de Kat

1

7

Zone 2

Boschstraat

93

Kon. Wilhelminaweg

Zone 2

De Laeck

2

24

Zone 2

Heilige Geeststraat

3

38

Zone 2

Heksenwal

Met inbegrip van het parkeerterrein Heksenwal met de toegang naast Heksenwal 22

2

32

Zone 2

Gasthuisstraat

31

41

Zone 2

Karstraat

1

43

Zone 2

Kerkplein

1

30

Zone 2

Kloosterstraat

1

32

Zone 2

Kommerstraat (uitzondering:zie 1b)

1

24

Zone 2

Koningstraat

1

34

Zone 2

Korte Steigerstraat

1

17

Zone 2

Lange Steigerstraat

1

30

Zone 2

Maasstraat

1

26

Zone 2

Minnebroederstraat

1

25

Zone 2

Molenwal

1

23

Zone 2

Nieuwstraat

1

27

Zone 2

Nonnenstraat

1

94

Zone 2

Nutstuin

1

20

Zone 2

Oenselsestraat

1a

52

Zone 2

Oliestraat

1

68

Zone 2

Omhoeken

1

13

Zone 2

Oude Vischmarkt

1

19

Zone 2

Regulierstraat

1

14

Zone 2

Ruiterstraat

1

37

Zone 2

Spiesmakerstraat

1

13

Zone 2

Vismarkt

1

8

Zone 2

Vogelenzang

1

57

Zone 2

Waalkade

2

40

Zone 2

Zandstraat

1

29

Zone 2

3c Tijdstip parkeren met een parkeerkraskaart

Het tijdstip waarop met een parkeerkraskaart geparkeerd mag worden als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Verordening parkeerbelastingen 2018 zijn:

 

Dag

Tijd

 

 

Van

Tot

maandag t/m vrijdag

9.00 uur

18.00 uur

zaterdag

9.00 uur

17.00 uur

 

 

 

  

3d Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het parkeren met een parkeerkraskaart in de gebieden genoemd in tabel a geschiedt door open krassen of aankruisen van de dag, datum, maand, uur en minuten en het invullen van het kenteken op een parkeerkraskaart

 • 2.

  Na het openkrassen of aankruisen dient de parkeerkraskaart uit het parkeerkraskaartenboekje gescheurd te worden en dient de parkeerkraskaart met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.