Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2020Nieuwe regeling

01-04-2020

gmb-2020-116279

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

 

Overwegende, dat op 16 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid is vastgesteld en bekendgemaakt en dat dit heeft geleid tot het aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 16 maart 2020.

 

Overwegende, dat op 26 maart 2020 een gewijzigde Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid is vastgesteld en bekendgemaakt.

 

Overwegende, dat artikel 4 van de noodverordening d.d. 26 maart 2020 de bevoegdheid geeft om buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering en toezichthouders aan te wijzen als degene, die belast zijn met het toezicht op de noodverordening;

 

Overwegende dat genoemde noodverordening is ingetrokken, onder vaststelling van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 1 april 2020, met daarin opgenomen een ongewijzigd artikel 4;

 

Gelet op artikel 4 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 1 april 2020;

Besluit

 • 1.

  Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub b:

  alle buitengewone opsporingsambtenaren, werkzaam bij en voor de in artikel 1 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid genoemde gemeenten.

 • 2.

  Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub c:

  alle gemeentelijke medewerkers, feitelijk belast met handhaving en toezicht, werkzaam bij en voor de in artikel 1 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid genoemde gemeenten.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Vastgesteld op 1 april 2020 te Nijmegen

De voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Drs. H.M.F.Bruls