Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Staatsbosbeheer APV gemeente Zaltbommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Staatsbosbeheer APV gemeente Zaltbommel
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Staatsbosbeheer APV gemeente Zaltbommel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zaltbommel/630058/CVDR630058_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2020Nieuwe regeling

08-06-2020

gmb-2020-149199

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Staatsbosbeheer APV gemeente Zaltbommel

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zaltbommel, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zaltbommel.

Besluit:

 • I.

  Op grond van artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Zaltbommel, de boa’s van Staatsbosbeheer aan te wijzen als toezichthouder APV voor de natuur-en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer binnen het grondgebied van de gemeente Zaltbommel.

 • II.

  De toezichthoudende taken van de boa/boswachter van Staatsbosbeheer te beperken tot de binnen de gemeente Zaltbommel gelegen natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer en de bepalingen van de APV die betrekking hebben op natuur en recreatie.

 • III.

  Het aanwijzingsbesluit te publiceren in het gemeenteblad. Een dag na deze publicatie treedt de aanwijzing in werking.

Zaltbommel,8 juni 2020

Aldus besloten namens het college en de burgemeester van Zaltbommel,

D.H.M. deRouw

Juridisch adviseur