Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijzingsbesluit toezichthoudende personen Havenbeveiligingswet Zaltbommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthoudende personen Havenbeveiligingswet Zaltbommel
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthoudende personen Havenbeveiligingswet Zaltbommel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 17, tweede lid, van de Havenbeveiligingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2020Nieuwe regeling

28-09-2020

gmb-2020-252009

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthoudende personen Havenbeveiligingswet Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel,

 

Overwegende dat:

 • -

  ter uitvoering van de bepalingen van hoofdstuk XI-2 van het SOLAS-Verdrag en de internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-Code) nationale wetgeving is gecreëerd in de vorm van de Havenbeveiligingswet;

 • -

  aan de burgemeesters van gemeenten met zeehavens een medebewindstaak is opgelegd ten aanzien van onder meer het beoordelen van havenfaciliteiten, het goedkeuren van veiligheidsplannen van havenfaciliteiten en het instemmen met gelijkwaardige beveiligingsregelingen;

 • -

  op grond van artikel 17, tweede lid, van de Havenbeveiligingswet door het college van burgemeester en wethouders personen kunnen worden aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Havenbeveiligingswet.

Gelet op de artikel 17, tweede lid, van de Havenbeveiligingswet

besluiten;

 • 1.

  dat als personen belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Havenbeveiligingswet, waarvoor de burgemeester is aangewezen als bevoegd gezag, aangewezen worden: de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst bij de gemeente Zaltbommel;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking hiervan in het Gemeenteblad.

Dit besluit wordt aangehaald als: aanwijzingsbesluit toezichthoudende personen Havenbeveiligingswet Zaltbommel.

 

Zaltbommel,28 september 2020

Namens het college van Zaltbommel,

D.H.M. deRouw

Juridisch adviseur