Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijzingsbesluit Port Security Officer Zaltbommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Port Security Officer Zaltbommel
CiteertitelAanwijzingsbesluit Port Security Officer Zaltbommel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Havenbeveiligingswet
 2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2020Nieuwe regeling

17-09-2020

gmb-2020-252037

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Port Security Officer Zaltbommel

Burgemeester van de gemeente ZALTBOMMEL;

 

Overwegende dat:

 • -

  Ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 725/2004, betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten en de daaruit voortvloeiende Richtlijn 2005/65/EG voor de veiligheid van Havens, zoals deze Richtlijn is vastgesteld op 26 oktober 2005 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en de Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS Code) uitmondend in nationale wetgeving in de vorm van wijziging van de Havenbeveiligingswet, bij Wet van 11 mei 2007;

 • -

  De burgemeester als autoriteit voor de havenveiligheid een havenveiligheidsfunctionaris (port security officer), als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Richtlijn, dient aan te wijzen op grond van artikel 4c van de Havenbeveiligingswet;

 • -

  Dat aanwijzing functioneel verbonden wordt aan de functie van ambtenaar openbare veiligheid in de gemeente Zaltbommel;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid en 4c van de Havenbeveiligingswet en de gemeentewet

besluit;

 

Aanwijzingsbesluit Port Security Officer

Artikel I. Aanwijzing

De ambtenaar openbare veiligheid in de gemeente Zaltbommel wordt aangewezen als havenveiligheidsfunctionaris (PSO).

Artikel II. Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel III. Citeerartikel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Port Security Officer Zaltbommel.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester van de gemeente Zaltbommel, 17 september 2020

BURGEMEESTER VAN ZALTBOMMEL

Port Security Authority

P.C. vanMaaren