Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent aanvraag ontheffing verboden van de winkeltijdenwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent aanvraag ontheffing verboden van de winkeltijdenwet
CiteertitelAanvraag ontheffing verboden van de winkeltijdenwet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Zeewolde/CVDR613914.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-19027

V220

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent aanvraag ontheffing verboden van de winkeltijdenwet

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het advies van de afdeling Ondersteuning  d.d. 11 december 2018;

 

gelezen artikel 3, tweede lid, van de Verordening winkeltijden Zeewolde 2019;

 

Besluit

 

vast te stellen de navolgende activiteiten, evenementen, branches of winkels in Zeewolde waarvoor op aanvraag ontheffing kan worden verleend van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden:

 

 • A.

  de Nacht van Zeewolde en soortgelijke (mede) op winkelen gerichte activiteiten;

   

 • B.

  tuincentrum;

   

 • C.

  bouwmarkt.

 

Een ontheffing kan worden verleend voor de perioden 08.00 – 13.00 uur en/of 20.00 – 24.00 uur.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Zeewolde in hun vergadering van 18 december 2018.

de secretaris,

R.C. van Nunspeet

de burgemeester,

G.J. Gorter