Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening binnentreden in het kader van de openbare orde en veiligheid (artikel 149a gemeentewet)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden in het kader van de openbare orde en veiligheid (artikel 149a gemeentewet)
CiteertitelVerordening binnentreden in het kader van de openbare orde en veiligheid (artikel 149a gemeentewet)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wanneer mag een gemeentelijk toezichthouder een huis zonder toestemming van de bewoner binnentreden?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200423-03-2004nieuwe regeling

22-03-2004

de Peperbus , 01-04-2004

gb 1-2004.044

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden in het kader van de openbare orde en veiligheid (artikel 149a gemeentewet)

 

 

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

TOELICHTING

Het binnentreden

Ter handhaving van een noodverordening kan het noodzakelijk zijn dat toezichthouders tegen de wil van de bewoner een woning moeten betreden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij evacuatie van een gebied om te kijken of een ieder het gebied heeft verlaten.

Ingevolge artikel 149a kan het recht op binnentreden geregeld worden in een door de raad vastgestelde verordening. Daarom wordt u voorgesteld om in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid of tot bescherming van het leven of gezondheid van personen de bevoegdheid tot binnentreden van woningen zonder de toestemming van de bewoner te verlenen aan toezichthouders. Van een dergelijke bevoegdheid kan dan uitsluitend gebruik worden gemaakt in het geval de burgemeester een noodverordening heeft vastgesteld.

De Algemene wet op het binnentreden blijft van toepassing. Dit betekent dat indien in een concreet geval tot binnentreden wordt overgegaan een machtiging nodig is.