Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening Paracommercie gemeente Zwolle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Paracommercie gemeente Zwolle
CiteertitelVerordening Paracommercie gemeente Zwolle
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoe wordt de drankverstrekking binnen paracommerciële instellingen gereguleerd ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2014nieuwe regeling

16-06-2014

Gemeenteblad 25-09-2014

gb 2014-06.16

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Paracommercie gemeente Zwolle

 

 

VERORDENING PARACOMMERCIE GEMEENTE ZWOLLE

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet, art. 4

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  alcoholhoudende drank,

 • -

  paracommerciële rechtspersoon,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Hoofdstuk 2 Bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen

Artikel 2 Schenktijden

 • 1.

  para commerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

  • a.

   maandag tot en met donderdag na 19.00 uur en tot 0.00 uur;

  • b.

   vrijdag na 19.00 uur en tot 01.00 uur;

  • c.

   zaterdag na 12.00 uur tot 01.00 uur

  • d.

   zondag na 12.00 uur en tot 0.00 uur.

 • 2.

  para commerciële rechtspersonen van sportieve aard met in overwegende mate een recreatief karakter is het toegestaan om in afwijking van het eerste lid op maandag tot en met vrijdag vanaf 14:30 uur alcoholhoudende drank te schenken.

 • 3.

  para commerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard en verzorgende aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

  • a.

   maandag tot en met donderdag en zondag na 12.00 uur en tot 0.00 uur;

  • b.

   vrijdag en zaterdag na 12.00 uur en tot 01.00 uur

 • 4.

  Overige para commerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

  a.maandag tot en met zondag na 12.00 uur en tot 04.00 uur;

 • 5.

  Het college kan, gelet op bijzondere omstandigheden, op aanvraag besluiten om een paracommerciële rechtspersoon in een andere categorie te plaatsen.

Artikel 3 Afwijking schenktijden

 • 1.

  In afwijking van artikel 2, lid 1, 2 en 3 mogen de daarbij genoemde para commerciële rechtspersonen per kalenderjaar maximaal 10 dagen alcoholhoudende drank verstrekken van 12.00 uur tot 02.00 uur.

 • 2.

  Voorafgaand dient van een afwijking van de schenktijden melding te worden gemaakt bij de gemeente Zwolle conform een nader en uiterlijk per 1 oktober 2014 door de burgemeester vast te stellen 'lichte' meldingsprocedure

Artikel 4 Beperking verstrekking alcoholhoudende drank

 • 1.

  Een para commercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van verzorgende aard voor zover de bijeenkomsten van persoonlijke aard gericht zijn op patiënten of bewoners.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op paracommerciële rechtspersonen van culturele aard voor zover dit past binnen de statutaire doelstelling van deze rechtspersoon.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Paracommercie gemeente Zwolle’