Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Uitvoeringsbesluit begraafplaats Kranenburg en Meppelerstraatweg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit begraafplaats Kranenburg en Meppelerstraatweg
CiteertitelUitvoeringsbesluit begraafplaats Kranenburg en Meppelerstraatweg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpOpenbare gezondheid, zedelijkheid en veiligheid
Externe bijlagenToelichting bij het uitvoeringsbesluit Bijlage I Bijlage II

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels ten aanzien van grafbedekking op begraafplaatsen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-275073

cb 2018-12.11

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit begraafplaats Kranenburg en Meppelerstraatweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

Besluiten d.d. 11 december 2018

-Het uitvoeringsbesluit begraafplaats Kranenburg en Meppelerstraatweg met inwerkingtreding van 15 april 2014 in te trekken.

-Het uitvoeringsbesluit begraafplaats Kranenburg en Meppelerstraatweg met inwerkingtreding 1 januari 2019 vast te stellen.

 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1  

De gemeente brengt vaste beplanting op het graf aan en zorgt voor het onderhoud ervan.

Artikel 2  

 • 1.

  Het plaatsen van een gedenkteken is niet verplicht.

 • 2.

  Grafbedekking in de vorm van losse materialen is niet toegestaan.

 • 3.

  Het plaatsen van een dekplaat is op de begraafplaats Kranenburg niet toegestaan.

 • 4.

  Voor een gedenkteken mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.

 • 5.

  Het opschrift, de inscriptie en de symbolen op het gedenkteken mogen niet aanstootgevend zijn.

 • 6.

  Bij het vervangen van het gedenkteken is het herstellen van de oude situatie toegestaan.

Artikel 3  

 • 1.

  Het is niet toegestaan losse voorwerpen van glas of ander breekbaar materiaal op het graf of gedenkteken te plaatsen.

 • 2.

  Andere losse voorwerpen mogen tijdelijk op een graf of gedenkteken worden geplaatst. Deze voorwerpen mogen niet aanstootgevend zijn.

 • 3.

  De beheerder mag zonder vooraankondiging en aanspraak op schadevergoeding van het graf verwijderen:

  • niet door de gemeente aangebrachte beplanting

  • losse bloemen, planten, kransen en dergelijke die verwelkt zijn

  • attributen voor onderhoud

  • losse voorwerpen van glas of kapotte voorwerpen.

 • 4.

  Overige losse voorwerpen op het graf of het gedenkteken die niet voldoen aan de regelgeving mag de beheerder na vooraankondiging verwijderen.

Artikel 4  

 • 1.

  In de linkerzijkant van het gedenkteken moet op 50 cm hoogte, gerekend vanaf het maaiveld, het grafnummer worden ingebeiteld, tenzij anders wordt overeengekomen.

 • 2.

  Het is niet toegestaan een firmanaam of enige andere reclame op het gedenkteken te plaatsen. Het signeren van een als kunstwerk aan te merken gedenkteken of sierurn is aan de achterzijde toegestaan.

 • 3.

  Het verrichten van werkzaamheden aan het gedenkteken op de begraafplaats mag alleen met toestemming van het personeel plaatsvinden. Voor het schoonmaken van het gedenkteken met behulp van water en een borstel op de begraafplaats is geen toestemming nodig.

Artikel 5  

 • 1.

  Het gedenkteken moet een gewapende betonfundering of keepstuk met voldoende draagvermogen hebben.

 • 2.

  Bij een gedenkteken dat uit meerdere onderdelen bestaat, moeten deze onderdelen deugdelijk aan elkaar verbonden zijn.

 • 3.

  Bij een gedenkteken met een voetstuk of sokkel is het plaatsen van één of meerdere doken van voldoende lengte verplicht.

HOOFDSTUK II VERGUNNING GEDENKTEKEN

Artikel 6  

De aanvraag voor de vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken moet schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend.

Deze aanvraag bevat minimaal de volgende gegevens:

 • naam begraafplaats en graf- of nisnummer

 • naam en adres van de rechthebbende of de belanghebbende bij een algemeen graf

 • handtekening van de rechthebbende of belanghebbende

 • dagtekening

 • naam en adres van de maker van het gedenkteken

 • naam en adres van degene die het gedenkteken plaatst.

Artikel 7  

Bij de aanvraag hoort een tekening van het gedenkteken (minimaal schaal 1:10) met minimaal de volgende gegevens:

 • exacte lengte-, breedte-, hoogte- en diktematen

 • vooraanzicht

 • plaats van het grafnummer

 • afmetingen van de fundering

 • soort fundering

 • indien van toepassing, plaats en lengte van de dook

 • aanduiding soort materiaal, het overleggen van een monster kan worden geëist

 • toegepaste bewerkingen rondom

 • volledige tekst en symbolen.

Artikel 8  

Voor de uitbreiding van een opschrift of inscriptie van een bestaand gedenkteken of het personaliseren van een sluitsteen van een galerijgraf is geen vergunning vereist.

Artikel 9  

 • 1.

  Voor het (her)plaatsen of verwijderen van het gedenkteken maakt de leverancier een afspraak met de beheerder. Hierbij volgt men de aanwijzingen van de beheerder op.

 • 2.

  Het plaatsen van een gedenkteken op een graf met blijvende bekisting is pas toegestaan na inzakking van het graf.

 • 3.

  Na verlening van de vergunning moet het gedenkteken binnen één jaar zijn geplaatst.

HOOFDSTUK III BEPALINGEN BEGRAAFPLAATS KRANENBURG

Artikel 10 Algemene graven

 • 1.

  Per begravene in een graf mag een liggend gedenkteken van natuursteen worden geplaatst.

 • 2.

  Maatvoering gedenkteken: lengte 55 cm x breedte 65 cm x dikte 10 cm.

 • 3.

  De uitvoering van het gedenkteken is afhankelijk van de overige voorschriften op het betreffende gedeelte.

Artikel 11 Urnenmuur

 • 1.

  Bepalingen voor een open urnennis:

  • a.

   Het gebruik van een sierurn is verplicht.

  • b.

   De sierurn moet van vorst- en breuk bestendig materiaal zijn vervaardigd. Aan de urn worden geen andere eisen gesteld.

  • c.

   De sierurn moet deugdelijk in de nis worden bevestigd.

  • d.

   Binnen de nis is het plaatsen van losse voorwerpen toegestaan. Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Bepalingen voor een dichte urnennis:

  • a.

   De sluitplaat moet de hele nis afsluiten.

  • b.

   De sluitplaat mag niet voor de urnenmuur uitsteken.

  • c.

   De sluitplaat moet van vorst- en breukbestendig materiaal zijn vervaardigd.

  • d.

   Het is toegestaan maximaal 50% van de voorzijde van de sluitplaat te polijsten.

  • e.

   De tekst of symbolen mogen opliggend of ingegraveerd op de sluitplaat worden aangebracht. De gravering mag daarbij maximaal 3 mm diep zijn.

  • f.

   Op de sluitplaat mogen geen voorwerpen worden aangebracht met uitzondering van een foto mits de foto een maximale afmeting heeft van 12 cm hoog x 9 cm breed of een doorsnede van maximaal 12 cm.

§ 1. PARKGEDEELTE

Artikel 12  

 • 1.

  Op een graf mag alleen een staand gedenkteken worden geplaatst.

 • 2.

  Voor de verschillende rijen gelden specifieke voorschriften betreffende maatvoering en modellering. Deze voorschriften zijn opgenomen in Bijlage I. Met inachtneming van deze en de overige voorschriften, is de uitvoering van het gedenkteken binnen de maatvoering vrij.

 • 3.

  Alleen het gebruik van natuursteen is toegestaan.

 • 4.

  Het polijsten van het gedenkteken is niet toegestaan. Het zoeten is toegestaan voor een gedenkteken van hardsteen tot korrelgrootte 500 mm, voor een gedenkteken van ander natuursteen tot korrelgrootte 220 mm.

 • 5.

  Het aanbrengen van een foto van de overledene op het gedenkteken is niet toegestaan tenzij de afbeelding in het gedenkteken is geëtst.

 • 6.

  Het aanbrengen van een voorwerp op het gedenkteken is toegestaan, mits de afmetingen van het voorwerp maximaal 20 cm breed x maximaal 30 cm hoog x maximaal 5 cm dik zijn. Het voorwerp moet deugdelijk op het gedenkteken worden aangebracht waarbij de randen van het gedenkteken 10 cm worden vrijgelaten.

 • 7.

  Het gedenkteken wordt op circa 1.80 meter vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst, in de rooilijn met de reeds geplaatste gedenktekens in die rij.

§ 2. BOSGEDEELTE

Artikel 13  

 • 1.

  Op een graf mag een staand of liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • 2.

  Bij keuze voor een liggend gedenkteken mogen op één graf maximaal twee liggende gedenktekens worden geplaatst.

 • 3.

  Alleen het gebruik van natuursteen is toegestaan.

 • 4.

  Het polijsten van het gedenkteken is niet toegestaan. Het zoeten is toegestaan voor een gedenkteken van hardsteen tot korrelgrootte 500 mm, voor een gedenkteken van ander natuursteen tot korrelgrootte 220 mm.

 • 5.

  Het gebruik van een voetstuk of roef is niet toegestaan.

 • 6.

  Het aanbrengen van een foto op het gedenkteken is niet toegestaan tenzij de afbeelding in het gedenkteken is geëtst.

 • 7.

  Het aanbrengen van een voorwerp op het gedenkteken is toegestaan mits de afmetingen van het voorwerp maximaal 20 cm breed x maximaal 30 cm hoog x maximaal 5 cm dik zijn. Het voorwerp moet deugdelijk op het gedenkteken worden aangebracht waarbij de randen van het gedenkteken 10 cm worden vrijgelaten.

 • 8.

  Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm afstand vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst.

Artikel 14  

Maatvoering gedenkteken particulier graf:

 • 1.

  Staand gedenkteken: hoogte maximaal 90 cm x breedte maximaal 65 cm x 10-15 cm dik. Bij een afwijkende vorm mag het gedenkteken in plaats van de voorgeschreven dikte, maximaal 50 cm diep zijn waarbij een voorliggend deel niet is toegestaan.

 • 2.

  Liggend gedenkteken: lengte maximaal 110 cm x breedte maximaal 65 cm x hoogte maximaal 10-15 cm Bij twee liggende gedenktekens mag de totale lengte niet langer dan 110 cm zijn.

 • 3.

  De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld.

§ 3. HAGENPARK

Artikel 15  

 • 1.

  Op een graf mag een staand of liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • 2.

  Bij een keuze voor een liggend gedenkteken mogen op één graf maximaal twee liggende gedenktekens worden geplaatst.

 • 3.

  Het is toegestaan de voorzijde van het gedenkteken te polijsten.

 • 4.

  Het gebruik van een voetstuk of roef is niet toegestaan.

 • 5.

  Het aanbrengen van een foto op het gedenkteken is niet toegestaan tenzij de afbeelding in het gedenkteken is geëtst.

 • 6.

  Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm afstand vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst.

Artikel 16  

Maatvoering gedenkteken particulier graf:

 • 1.

  Staand gedenkteken: hoogte maximaal 90 cm x breedte maximaal 65 cm x ingeval van natuursteen 10-15 cm dik. Bij een afwijkende vorm of ander materiaalsoort mag het gedenkteken in plaats van de voorgeschreven dikte, maximaal 50 cm diep zijn waarbij een voorliggend deel niet is toegestaan.

 • 2.

  Liggend gedenkteken: lengte maximaal 110 cm x breedte maximaal 65 cm x hoogte maximaal 10-15 cm. Bij twee liggende gedenktekens mag de totale lengte niet langer dan 110 cm zijn.

 • 3.

  De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld.

§ 3A Islamitisch gedeelte Hagenpark

Artikel 17  

 • 1.

  Op een graf mag een staand of liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • 2.

  Bij een keuze voor een liggend gedenkteken mogen op één graf maximaal twee liggende gedenktekens worden geplaatst.

 • 3.

  Het is toegestaan de voorzijde van het gedenkteken te polijsten.

 • 4.

  Het gebruik van een voetstuk of roef is niet toegestaan.

 • 5.

  Het aanbrengen van een foto op het gedenkteken is niet toegestaan tenzij de afbeelding in het gedenkteken is geëtst.

 • 6.

  Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm afstand vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst.

 • 7.

  Omranding van natuursteen om het graf is toegestaan waarbij geen fundering binnen de omranding is toegestaan.

 • 8.

  Het is toegestaan de omranding te polijsten.

 • 9.

  De combinatie van een liggend gedenkteken met omranding is niet toegestaan.

 • 10.

  Binnen de omranding is uitsluitend beplanting aangebracht door de gemeente toegestaan.

Artikel 17A  

Maatvoering gedenkteken particulier graf:

 • 1.

  Staand gedenkteken: hoogte maximaal 90 cm x breedte maximaal 65 cm x ingeval van natuursteen 10-15 cm dik. Bij een afwijkende vorm of ander materiaalsoort mag het gedenkteken in plaats van de voorgeschreven dikte, maximaal 50 cm diep zijn waarbij een voorliggend deel niet is toegestaan.

 • 2.

  Liggend gedenkteken: lengte maximaal 110 cm x breedte maximaal 65 cm x hoogte maximaal 10-15 cm. Bij twee liggende gedenktekens mag de totale lengte niet langer dan 110 cm zijn.

 • 3.

  De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld.

Artikel 17B  

Maatvoering van de omranding

 • lange omranding: strekkende lengte 190 cm x strekkende breedte 90 cm, waarbij elke band 10-12,5 cm breed x 5- 6 cm dik is.

 • korte omranding: strekkende lengte 100 cm x strekkende breedte 65 cm, waarbij elke band 10-12,5 cm breed x 5-6 cm dik is.

§ 4. PARNASSUSBERG

Artikel 18  

 • 1.

  Op een graf mag een staand of liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • 2.

  Het is toegestaan een foto op het gedenkteken aan te brengen.

 • 3.

  Het aanbrengen van een voorwerp op het gedenkteken is toegestaan mits de afmetingen van het voorwerp maximaal 20 cm breed x maximaal 30 cm hoog x maximaal 5 cm dik zijn. Het voorwerp moet deugdelijk op het gedenkteken worden aangebracht waarbij de randen van het gedenkteken 10 cm worden vrijgelaten.

 • 4.

  Het is toegestaan de voorzijde van het gedenkteken te polijsten.

 • 5.

  Het is toegestaan de omranding te polijsten.

 • 6.

  Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm afstand vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst.

 • 7.

  Omranding van duurzaam materiaal om het graf is toegestaan in de rijen H tot en met M, waarbij geen fundering binnen de omranding is toegestaan.

 • 8.

  De combinatie van een liggend gedenkteken met omranding is niet toegestaan.

 • 9.

  Binnen de omranding is uitsluitend beplanting aangebracht door de gemeente toegestaan.

Artikel 19  

Maatvoering gedenkteken particulier graf:

 • 1.

  Staand gedenkteken: hoogte maximaal 90 cm x breedte maximaal 65 cm x ingeval van natuursteen 10-15 cm dik. Bij een afwijkende vorm of ander materiaalsoort mag het gedenkteken in plaats van de voorgeschreven dikte, maximaal 50 cm diep zijn waarbij een voorliggend deel niet is toegestaan.

 • 2.

  Liggend gedenkteken: lengte maximaal 110 cm x breedte maximaal 65 cm x hoogte maximaal 10-15 cm.

 • 3.

  De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld.

Artikel 20  

 • 1.

  Maatvoering van de omranding

  • lange omranding: strekkende lengte 190 cm x strekkende breedte 90 cm, waarbij elke band 10-12,5 cm breed en 5- 6 cm dik is.

  • korte omranding: strekkende lengte 100 cm x strekkende breedte 65 cm, waarbij elke band 10x12,5 cm breed 5- 6 cm dik is.

 • 2.

  Bij ander materiaal dan natuursteen is het toegestaan om af te wijken van bovengenoemde afmetingen. Voorwaarde hiervoor is dat de ruimte binnen de omranding 65 cm breed is.

§ 5. GALERIJGRAVEN

Artikel 21  

 • 1.

  Op de sluitsteen mogen opliggende of ingegraveerde belettering en symbolen worden aangebracht. De gravering mag daarbij maximaal 3 mm diep zijn.

 • 2.

  Het aanbrengen van een foto op de sluitsteen is toegestaan mits de foto een maximale afmeting heeft van 12 cm hoog x 9 cm breed of een doorsnede van maximaal 12 cm.

 • 3.

  Het geheel polijsten van de sluitsteen is toegestaan.

 • 4.

  Het plaatsen van losse voorwerpen voor het galerijgraf is niet toegestaan.

 • 5.

  Het aanbrengen van voorwerpen op de sluitsteen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • afmeting: maximaal 20 cm hoog, maximaal 10 cm breed en maximaal 10 cm diep

  • bevestiging: bevestiging van het voorwerp op de sluitplaat moet op minimaal twee punten, met aan de achterzijde van de sluitplaat een borgmoer

  • plaats van bevestiging: het gehele voorwerp, inclusief toebehoren, moet binnen de kaders van de sluitplaat blijven.

§ 5A. Kunstwerk algemeen gedenkteken

Artikel 21A  

 • 1.

  Op het kunstwerk mag uitsluitend het door de gemeente Zwolle beschikbaar gestelde bordje worden aangebracht.

 • 2.

  De tekst en afbeelding worden gegraveerd waarbij de tekst en afbeelding niet mogen worden ingekleurd.

 • 3.

  Voor de tekst is het lettertype DIN 6776, grootte 16 punten of 22 punten, verplicht.

 • 4.

  De tekst en afbeelding worden bij voorkeur symmetrisch vanuit het midden van het bordje aangebracht.

 • 5.

  Binnen een rand van 1 cm aan de lange zijde en 3 cm aan de korte zijde mag op het bordje geen tekst of afbeelding worden aangebracht.

 • 6.

  In de cirkel waarin het kunstwerk is geplaatst, mogen uitsluitend losse bloemen worden gelegd.

§ 6. ISLAMITISCH VELD

Artikel 22  

 • 1.

  Op een graf mag een staand of liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • 2.

  Het is toegestaan een foto op het gedenkteken aan te brengen.

 • 3.

  Het aanbrengen van een voorwerp op het gedenkteken is toegestaan mits de afmetingen van het voorwerp maximaal 20 cm breed x maximaal 30 cm hoog x maximaal 5 cm dik zijn. Het voorwerp moet deugdelijk op het gedenkteken worden aangebracht waarbij de randen van het gedenkteken 10 cm worden vrijgelaten.

 • 4.

  Het is toegestaan het gedenkteken te polijsten.

 • 5.

  Het is toegestaan de omranding te polijsten

 • 6.

  Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm afstand vanaf de rand het betreffende pad op het graf geplaatst.

 • 7.

  Omranding van natuursteen om het graf is bij een staand gedenkteken toegestaan waarbij geen fundering binnen de omranding is toegestaan.

 • 8.

  De combinatie van een liggend gedenkteken met omranding is niet toegestaan.

 • 9.

  Binnen de omranding is uitsluitend beplanting aangebracht door de gemeente toegestaan.

 • 10.

  Het is toegestaan om op de omranding een verhoging te plaatsen waarbij de maximale afmetingen 20 cm hoog x 20 cm breed en 20 cm diep zijn (vanaf het maaiveld).

Artikel 23  

Maatvoering gedenkteken particulier graf:

 • 1.

  Staand gedenkteken: hoogte maximaal 90 cm x breedte maximaal 65 cm x ingeval van natuursteen 10-15 cm dik. Bij een afwijkende vorm of ander materiaalsoort mag het gedenkteken in plaats van de voorgeschreven dikte, maximaal 50 cm diep zijn waarbij een voorliggend deel niet is toegestaan.

 • 2.

  Liggend gedenkteken: lengte maximaal 110 cm x breedte maximaal 65 cm x hoogte maximaal 10-15 cm.

 • 3.

  De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld.

Artikel 24  

 • 1.

  .Maatvoering van de omranding

  • lange omranding: strekkende lengte 190 cm x strekkende breedte 90 cm, waarbij elke band 10-12,5 cm breed x 5-6 cm dik is

  • korte omranding: strekkende lengte 100 cm x strekkende breedte 65 cm, waarbij elke band 10-12,5 cm breed x 5-6 cm dik is.

 • 2.

  Bij ander materiaal dan natuursteen is het toegestaan om af te wijken van bovengenoemde afmetingen. Voorwaarde hiervoor is dat de ruimte binnen de omranding 65 cm breed is.

 • 3.

  De buitenzijde van omranding dient recht te zijn

§ 7. CHINESE BEGRAAFPLAATS

Artikel 24A  

 • 1.

  Het is verplicht het gedenkteken door een erkende steenhouwerij, aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven, te laten plaatsen of te laten verwijderen.

 • 2.

  Het is verplicht de steenhouwerij te laten zorgen voor een behoorlijke stand en ligging van het gedenkteken.

 • 3.

  Het gedenkteken mag over maximaal vier graven aaneengesloten zijn.

 • 4.

  Het gedenkteken moet een deugdelijke constructie hebben, waarbij het mogelijk is, het gedenkteken in delen te plaatsen of te verwijderen.

 • 5.

  De fundering van het gedenkteken bestaat uit een gewapende voorgestorte betonconstructie met voldoende draagvermogen.

 • 6.

  Op elke hoek van de fundering wordt een stalen stiep met een lengte van minimaal 2.50 meter geplaatst. Indien het gedenkteken over drie of vier graven aaneengesloten is, worden extra stiepen geplaatst, zoals aangegeven op de tekening in de bijlage II ‘Tekeningen plaats stiepen’.

 • 7.

   

  • 7a.Indien een grafkelder in het graf is geplaatst, worden de stalen stiepen onder elke hoek van de grafkelder geplaatst.

  • 7b.De bovenzijde van de grafkelder wordt 40 cm onder maaiveld geplaatst.

 • 8.

  In afwijking van artikel 2, lid 3 is het toegestaan een dekplaat te plaatsen.

 • 9.

  Indien uitsluitend een staand gedenkteken op het graf is geplaatst, wordt het graf tot 50 cm voor het gedenkteken aangeplant met winterharde beplanting. Het resterende gedeelte wordt met gras bedekt.

 • 10.

  Voor de urnenmuur is artikel 11 van toepassing. In afwijking van artikel 11, lid 2, onder d, mag de sluitsteen volledig gepolijst zijn.

Artikel 24B  

 • 1.

  Binnen de afmetingen geldt een vrije modellering waarbij het is toegestaan objecten te plaatsen mits op deugdelijke wijze aan het gedenkteken verbonden.

 • 2.

  Maximale afmetingen gedenkteken:

  • 200 cm diep

  • 150 cm hoog

  • 100 cm breed, breedte bij

   • twee aaneengesloten graven: maximaal 250 cm

   • drie aaneengesloten graven: maximaal 400 cm

   • vier aaneengesloten graven: maximaal 550 cm

 • 3.

  In afwijking van de afmetingen zoals genoemd in artikel 24B, lid 2, is in rij A en rij G, nummer 1 tot en met 11 en rij G, nummer 21 tot en met 38, een maximale hoogte van 180 cm toegestaan.

 • 4.

  De dikte van het gebruikte materiaal moet dusdanig zijn, dat breuk onder normale omstandigheden niet mogelijk is.

HOOFDSTUK IV BEPALINGEN BEGRAAFPLAATS MEPPELERSTRAATWEG

Artikel 25  

 • 1.

  Het plaatsen van een gedenkteken op een bestaand graf is niet toegestaan.

 • 2.

  Het vervangen of restaureren van een bestaand gedenkteken of uitbreiding van het opschrift of de inscriptie is wel toegestaan.

Artikel 26  

Bij het vervangen van een gedenkteken op de particulier graf gelden de volgende maatvoeringen.

 • 1.

  Staand gedenkteken: hoogte maximaal 140 cm en minimaal 80 cm x 8-12 cm dik. De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld. De breedte is afhankelijk van de volgende indeling:

  • vakken 1H, 1J, 1K, 2C, 2L, 2S, 2V, 3K, 3M, 3R, 3T,3U, 4N, 4P, 4Q, 4V, 4W, 4Y en 4Z: 85 cm breed;

  • vakken 1A, 1B en 3A: 80 cm breed;

  • vakken 2D, 3E en 4F: 75 cm breed.

 • 2.

  Liggend gedenkteken: lengte maximaal 185 cm en minimaal 60 cm x 8-12 cm dik. De breedte is gelijk aan de breedte van een staande steen met bijbehorende indeling als bedoeld in het voorgaande lid.

 • 3.

  Het plaatsen van een voetstuk bij een staand gedenkteken is toegestaan. Daarbij is de maximale hoogte van het gedenkteken inclusief het voetstuk.

HOOFDSTUK V SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 27  

Gedenktekens die al geplaatst zijn voor de inwerkingtreding van deze voorschriften of waarvoor voor de inwerkingtreding vergunning was verleend, en die afwijken van de bepalingen in deze voorschriften, mogen geplaatst blijven, respectievelijk geplaatst worden. Men kan hieraan geen rechten ontlenen voor nog aan te vragen vergunningen tot het plaatsen van een gedenkteken.

Artikel 28  

De beheerder kan conform de bepalingen in artikel 27 van de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen een gedenkteken direct verwijderen.

Artikel 29
 • 1.

  Deze voorschriften treden in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit begraafplaats Kranenburg en Meppelerstraatweg’.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

mr. I. Geveke,