Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Giessenlanden

Nadere regels voor het Beleid, beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Giessenlanden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGiessenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het Beleid, beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Giessenlanden 2014
CiteertitelNadere regels voor het Beleid, beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Giessenlanden 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op lijkbezorging, art. 35
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2014Vervangt 'Nadere regels aangaande beleid, beheer, en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Giessenland (2011)'

05-11-2013

GVOP, 16 januari 2014

Zaaknummer : 10-7770 - 1750

Tekst van de regeling

Intitulé

Collegebesluit

 

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden;

Gelezen het collegevoorstel van 5 november 2013

Overwegende, de wijzigingen in de Beheersverordening begraafplaatsen Giessenlanden 2014

besluiten

vast te stellen de volgende:

Nadere regels voor het Beleid, beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Giessenlanden 2014

Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • b.

  gedenkteken: aard- of nagelvast verbonden voorwerp op het graf voor het aanbrengen van de opschriften en/of figuren;

 • c.

  grafbeplanting: vaste- en winterharde beplanting welke door de rechthebbende, de belanghebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht;

 • d.

  los voorwerp: een niet aard- of nagelvast aan het grafoppervlak verbonden voorwerp ter decoratie van het graf en/of ter nagedachtenis aan de overledene;

 • e.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke gewaarborgd is.

Artikel 2 Uitgifte van graven en nissen

Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden de volgende mogelijkheden tot lijkbezorging geboden.

 • 1.

  De gemeentelijke begraafplaats te Arkel

  • -

   begraven of bijzetten in een particulier (kinder)graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een particuliere urnennis of urnengraf;

  • -

   begraven of bijzetten in een algemeen (kinder)graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een particuliere grafkelder;

  • -

   verstrooien van as op een aanwezig strooiveld.

Op deze begraafplaats wordt dubbeldiep begraven.

 • 2.

  De gemeentelijke begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg te Giessenburg

  • -

   begraven of bijzetten in een particulier (kinder)graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een particuliere urnennis of urnengraf;

  • -

   begraven of bijzetten in een algemeen (kinder)graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een particuliere grafkelder.

Op deze begraafplaats wordt enkel- en dubbeldiep begraven.

 • 3.

  De gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkweg te Giessenburg

  • -

   bijzetten in een particulier graf.

 • 4.

  De gemeentelijke begraafplaats te Giessen-Oudekerk

  • -

   begraven of bijzetten in een particulier graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een algemeen graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een particuliere grafkelder.

Op deze begraafplaats wordt enkel- en dubbeldiep begraven.

 • 5.

  De gemeentelijke begraafplaats te Hoogblokland

  • -

   begraven of bijzetten in een particulier graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een particulier urnengraf;

  • -

   begraven of bijzetten in een algemeen graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een particuliere grafkelder.

Op deze begraafplaats wordt dubbeldiep begraven.

 • 6.

  De gemeentelijke begraafplaats te Hoornaar

  • -

   begraven of bijzetten in een particulier (kinder)graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een particulier urnengraf;

  • -

   begraven of bijzetten in een algemeen graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een particuliere grafkelder.

Op deze begraafplaats wordt enkel- en dubbeldiep begraven

 • 7.

  De gemeentelijke begraafplaats te Noordeloos

  • -

   begraven of bijzetten in een particulier (kinder)graf;

  • -

   begraven of bijzetten van een algemeen graf.

Op deze begraafplaats wordt dubbeldiep begraven.

 • 8.

  De gemeentelijke begraafplaats aan de Nolweg te Schelluinen

  • -

   begraven of bijzetten in een particulier (kinder)graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een particulier urnengraf;

  • -

   begraven of bijzetten in een algemeen (kinder)graf;

  • -

   begraven of bijzetten in een particuliere grafkelder.

Op deze begraafplaats wordt dubbeldiep begraven.

 • 9.

  De gemeentelijke begraafplaats aan het Kerkplein te Schelluinen

  • -

   bijzetten in een particulier graf.

Melding grafbedekking

Artikel 3 Melding en vereisten

 • 1.

  Het plaatsen of vervangen van een gedenkteken of het aanbrengen van versierselen in een urnennis is toegestaan mits is voldaan aan nadere regels zoals beschreven in artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10.

 • 2.

  Het (doen) plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van monumenten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens of afsluitplaten, zoals wordt bedoeld in lid 1 van dit artikel, dient door of namens de rechthebbende of belanghebbende, bij de beheerder te worden gemeld onder overlegging van een ontwerptekening, schaal 1:20 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.

 • 3.

  Op deze ontwerptekening dient tenminste vermeld te worden:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   of de letters ingehakt, opgebracht, van metaal of ander materiaal zijn;

  • d.

   de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan;

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van de bevestiging van het gedenkteken op de fundering;

  • f.

   de naam van de rechthebbende of belanghebbende.

 • 4.

  Voorwaarde voor het hebben van grafbedekking is dat te allen tijde de rechthebbende op een particulier graf of de belanghebbende op een algemeen graf eigenaar is en blijft van de grafbedekking zolang het graf niet geruimd mag worden.

Grafbedekking

Artikel 4 Duurzame materialen

Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen.

Artikel 5 Afmetingen gedenkteken particulier graf

 • 1.

  Op een particulier graf, een particulier dubbelgraf of particulier kindergraf kan zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst. Ook een combinatie hiervan is toegestaan.

 • 2.

  De staande en liggende gedenktekens, de afdekplaten en de banden dienen geplaatst te worden op een betonnen funderingsplaat.

 • 3.

  De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf bedragen:

 • -

  Staand gedenkteken een maximale hoogte van 0,90 m en maximale breedte van 0,85 m;

 • -

  Liggend gedenkteken een maximale lengte van 1,80 m en maximale breedte van 0,85 m;

 • 4.

  De afmetingen van een gedenkteken op een particulier dubbelgraf bedragen:

 • -

  Staand gedenkteken een maximale hoogte van 0,90 m en maximale breedte van 1,70 m;

 • -

  Liggend gedenkteken een maximale lengte van 1,80 m en maximale breedte van 1,70 m;

 • 5.

  De afmetingen van een gedenkteken op een particulier kindergraf bedragen:

 • -

  Staand gedenkteken een maximale hoogte van 0,60 m en maximale breedte van

0,60 m;

 • -

  Liggend gedenkteken een maximale lengte van 1,00 m en maximale breedte van 0,60 m;

 • 6.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

 • 7.

  Het gedenkteken moet bij een afwijkend model in de lijn van de al aanwezige gedenktekens worden geplaatst.

 • 8.

  Indien er losse materialen zoals grind, keien, voorwerpen e.d. worden aangebracht, moeten deze binnen de afmetingen van een gedenkteken, zoals is beschreven in lid 4, 5 en 6 van dit artikel, op een betonnen fundering worden aangebracht.

 • 9.

  Rond het gedenkteken buiten de afmetingen van een gedenkteken, zoals is beschreven in lid 4, 5 en 6 van dit artikel, mogen geen losse materialen zoals grind e.d. worden aangebracht.

Artikel 6 Afmetingen gedenksteen grafkelder

 • 1.

  Op een grafkelder kan zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst. Ook een combinatie hiervan is toegestaan.

 • 2.

  De afmetingen van een gedenkteken op een grafkelder bedragen

  • -

   Staand gedenkteken een maximale hoogte van 0,90 m en niet breder dan de breedte van de grafkelder;

  • -

   Liggend gedenkteken maximale afmetingen conform afmetingen grafkelder;

 • 3.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

 • 4.

  Het gedenkteken moet bij een afwijkend model in de lijn van de al aanwezige gedenktekens worden geplaatst.

 • 5.

  Rondom het gedenkteken op een grafkelder mogen geen beplanting en gras worden aangebracht.

 • 6.

  Rondom het gedenkteken op een grafkelder mogen geen losse materialen zoals grind e.d. worden aangebracht.

Artikel 7 Afmetingen gedenksteen particulier urnengraf

 • 1.

  Op een particulier urnengraf kan zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst. Ook een combinatie hiervan is toegestaan.

 • 2.

  De afmetingen van een gedenkteken op een particulier urnengraf bedragen:

  • -

   Staand gedenkteken een maximale hoogte van 0,60 m en maximale breedte van 0,50m;

  • -

   Liggend gedenkteken een maximale lengte van 1,00 m en maximale breedte van 0,50 m.

 • 3.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 8 Afmetingen gedenksteen algemeen graf

 • 1.

  Op een algemeen graf kan uitsluitend een liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • 2.

  De afmetingen van een gedenkteken op een algemeen graf bedragen: een maximale lengte van 0,50 m en maximale breedte van 0,70 m.

 • 3.

  Bij een dubbeldiep graf (2-laags) wordt het gedenkteken toebehorend aan laag 2 achteraan geplaatst en het gedenkteken toebehorend aan laag 1 vooraan geplaatst.

 • 4.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 9 Verwijderen en herplaatsen grafbedekking

Met uitzondering van het bijzetten van asbussen in een urnennis moeten, voor zover nodig, voor het bijzetten van een lijk of asbus in een particulier graf, particulier kindergraf, particuliere grafkelder, particulier urnengraf, algemeen graf of algemeen kindergraf grafbedekkingen door of namens de rechthebbende of belanghebbende worden verwijderd of herplaatst.

Artikel 10 Voorwerpen op of rondom het graf

 • 1.

  Op een particulier graf, particulier kindergraf, algemeen graf, algemeen kindergraf kunnen potplanten en bloemen in vazen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

 • 2.

  Voor een particuliere urnennis geldt dat bloemen alleen in de daarvoor bestemde vaasjes mogen worden geplaatst, voor of in de buurt van de muur.

 • 3.

  Potplanten op een graf die in verwaarloosde staat verkeren, zijn afgestorven, kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

 • 4.

  Losse bloemen, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. De potten, linten, siervazen en overige voorwerpen worden na verwijdering gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende of belanghebbende.

 • 5.

  Rechthebbende en belanghebbende dienen zelf voor het onderhoud van de potplanten te zorgen.

 • 6.

  Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan.

 • 7.

  Het is niet toegestaan op een graf één of meerdere kantafzettingen aan te brengen.

Artikel 11 Firmanaam

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 12 Afval en beschadigingen

 • 1.

  Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

 • 2.

  Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen moeten worden hersteld.

Grafbeplanting

Artikel 13 Afmetingen beplanting

 • 1.

  Een gedeelte van de oppervlakte van een particulier graf, een particulier kindergraf, een algemeen graf of algemeen kindergraf kan door de rechthebbende of belanghebbende van het graf worden beplant met gewassen. Indien er beplanting op een graf wordt aangebracht, mag dit slechts aangeplant worden binnen de afmeting die zijn toegestaan voor een gedenkteken, zoals beschreven in de artikelen 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Na volgroeiing mag de aangebrachte beplanting niet hoger zijn dan 50cm.

 • 2.

  Er mogen geen woekerende of sterk zaaiende beplantingen worden aangebracht.

 • 3.

  Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte, zoals bedoeld wordt in lid 1 van dit artikel, geplant worden en overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

Ruimen van graven

Artikel 14 Ruiming

Een graf kan geruimd worden na verloop van tien jaar nadat in het graf laatstelijk een lijk is geplaatst, en, indien het een particulier graf betreft, met toestemming van de rechthebbende op het graf. De overblijfselen van de overledenen worden op de betreffende begraafplaats ter aarde besteld in het daarvoor aanwezige ossuarium (knekelput). Indien de grafbedekking een historische waarde heeft zal contact worden opgenomen met de betreffende historische verenigingen van Giessenlanden.

Slotbepaling

Artikel 15 Citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels voor het Beleid, beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Giessenlanden 2014’.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in plaats de ‘Nadere regels voor het Beleid, beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Giessenlanden 2011’

 • 3.

  Deze nadere regels treden in werking op de achtste dag na bekendmaking en na de inwerkingtreding van de ‘Beheersverordening Begraafplaatsen Giessenlanden 2014’.

 • 4.

  Deze nadere regels worden eind 2016 geëvalueerd.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden van 5 november 2013.

Burgemeester en wethouders van Giessenlanden,

de secretaris,

M.Does MSc

de burgemeester (wnd.),

ir. W.E. ten Kate