Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rotterdam

Besluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rotterdam
Officiële naam regelingBesluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007
CiteertitelBesluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking de dag voordat de werkzaamheden aan de Maastunnel beginnen en eindigt de dag na beëindiging van de werkzaamheden aan de Maastunnel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201708-09-2017bijlage 1: tijdelijke wijziging tijden Erasmusbrug

24-01-2017

gmb-2017-16293

Gemeenteblad 2017, nummer 8
01-04-201601-02-20173e Wijziging (Herzien); Bijlage I, Bijlage II

29-03-2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-51253.html

Gemeenteblad 2016, nummer 38
01-04-201601-04-2016Bijlage I, Bijlage II

29-03-2016

gmb-2016-44020

Gemeenteblad 2016, nummer 38
30-11-201501-04-2016Bijlage I, Wijziging 2 van het Besluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007

24-11-2015

Gemeenteblad 2015-115189

Onbekend.
10-05-200730-11-2015Gecons. tekst bijgewerkt tot en met wijziging 1

27-03-2007

Gemeenteblad 2007-66

Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting d.d. 27 maart 2007, dS+V 07/1212

Tekst van de regeling

Gemeenteblad 2007

Besluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting d.d. 27 maart 2007, dS+V 07/1212;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen het hierna volgende:

Besluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007

Artikel 1

De bruggen en sluizen in de gemeente Rotterdam worden bediend gedurende de tijden, gespecificeerd in de bij dit besluit behorende

bijlagen I en II.

Artikel 2

De bruggen worden buiten de in de bijlage vermelde bedieningstijden gesloten gehouden. Een brug wordt gedurende de bedieningstijden niet bediend indien bediening als gevolg zou hebben dat de desbetreffende brug buiten de bedieningstijd geopend zou zijn.

Artikel 3

In afwijking van de in de bijlagen genoemde tijden, wordt een brug of sluis geopend of gesloten gehouden indien daartoe door de Havenmeester, voor elk geval afzonderlijk, opdracht wordt gegeven.

Artikel 4

De bij dit besluit vastgestelde tijden gelden niet bij ijsgang. Bij ijsgang geschiedt het openen en sluiten van bruggen en sluizen volgens door de Havenmeester naar bevind van zaken gegeven opdrachten.

Artikel 5

In het besluit worden als feestdagen beschouwd Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als 'Besluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007'.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2007.

De secretaris, De burgemeester,

A.H.P. van Gils I.W. Opstelten

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 9 mei 2007 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), Stadskantoor ingang Rodezand 18, begane grond.

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)

Bijlage I BEDIENINGSTIJDEN BRUGGEN

Naam brugBedieningstijden/tijden van opening  Bijzondere bepalingen
      Algemeen geldt voor de bruggen in de Delfshavense Schie, Coolhaven,Oud Delfshaven, de Doenbrug,Jonkersbrug en Zwethbrug: Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt een brug niet bediend voor 06:00 uur.   Op de dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag wordt een brug niet bediend na 22:00 uur.   Op 24 en 31 december wordt een brug niet bediend na 18:00 uur.
Achterhavenbrugma t/m vrij:06:00-07:15 uurDe brug is onbemand.
   08:30-16:30 uurBediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.
   18:00-22:00 uur  
 za:06:00-20:00 uur  
 zon- en feestdagen    
 Van 1 november t/m 31 maart:geen bediening  
 van 1 april t/m 31 oktober:11:00-19:00 uur  
       
Admiraliteitsbrugma t/m vrij: 09:00-17:00 uurDe brug is onbemand.
   18:00-22:00 uurBediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Boerengatbrug.
 za en zo:09:00-22:00 uur  
       

                 

Berg- en Broeksebrugvan 1 nov. t/m 31 maart:  van 1 nov. t/m 31 maart:
 ma t/m za:09:00-17:00 uurDe brug is onbemand.
 zon- en feestdagen:geen bedieningBediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.
 van 1 april t/m 31 oktober:    
 ma t/m do:09:00-17:00 uur  
 vrij en za:06:00-22:00 uur  
 zon- en feestdagen:06:00-22:00 uur  
Beukelsbrugma:04:00-07:15 uurDe brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Mathenesserbrug.
   8:30-16:30 uur  
   18:00-24:00 uur  
 di t/m vrij:00:00-07:15 uurDe brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Mathenesserbrug.
   18:00-24:00 uur  
 za:00:00-20:00 uur  
 zon- en feestdagen:geen bediening  
       
Binnenhavenbrugma t/m vrij:00:00-07:30 uurDe brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.
   09:00-16:30 uur  
   18:00-24:00 uur  
 za en zo:00:00-24:00 uurDe brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Erasmusbrug of Koninginnebrug.
Boerengatbrugma t/m vrij:00:00-07:00 uurBediening op aanvraag met 30 min voormelding.
   09:30-16:30 uur  
   18:45-24:00 uurDe brug wordt niet bediend bij gesloten waterkering.
 za en zo:00:00-24:00 uur  
Botlekbrugma t/m zon:00:00-24.00 uur  Bediening op verzoek.

                       

        

     

             

            

1e Coolhavenbrugma:  04:00-07:15 uur  De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de 1e Parkhavenbrug.
  08:30-16:30 uur  
  18:00-24:00 uur 
 di t/m vrij:  00:00-07:15 uur 
   08:30-16:30 uur  
  18:00-24:00 uur 
 za:00:00-20:00 uur 
 zon- en feestdagen:  
 van 1 nov. t/m 31 maart:geen bediening 
 van 1 april t/m 31 oktober:11:00-19:00 uur 
Doenbrugma:  04:00-07:15 uur 
  09:00-15:45 uurDe brug is onbemand.  
  17:45-24:00 uurBediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Hogebrug.
 di t/m vrij:  00:00-07:15 uur  De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Hogebrug of de Spaansebrug of de Oost-Abtsbrug.
  09:00-15:45 uur 
  17:45-24:00 uur 
 za:  00:00-20:00 uur 
 zon- en feestdagen:geen bediening 
Erasmusbrugma t/m vr:00:30-05:00 uurBediening op verzoek. Bediening met 1 uur voormelding.
   05:00-07:00 uurBediening met 1 uur voormelding.
   20:00-00:30 uur(met 1 uur voormelding)
 za t/m zo:  00:30-05:00 uurBediening op verzoek. Bediening met 1 uur voormelding.
  05:00-07:00 uurBediening met 1 uur voormelding.  
  20:30-00:30 uur(met 1 uur voormelding) 
 ma t/m vr, vaste openingen:10:00, 11:00, 13:30, 15:00 uurBuiten de normale dienstregeling kan de brug uitsluitend in bijzondere gevallen, op aanvraag van de Havenmeester, worden geopend. De aanvraag daartoe dient tenminste een uur tevoren te worden ingediend.
 za t/m zo, vaste openingen:10:00, 11:00, 13:30, 15:30, 19:00 uur  Buiten de normale dienstregeling kan de brug uitsluitend in bijzondere gevallen, op aanvraag van de Havenmeester, worden geopend. De aanvraag daartoe dient tenminste een uur tevoren te worden ingediend.
Grote Wijnbrugma t/m vrij:  09:00-17:00 uur  De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.
  18:00-22:00 uur 
 za en zo:09:00-22:00 uur 
Hogebrugma:  04:00-24:00 uur  De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Spaansebrug of de Oost-Abtsbrug of de Doenbrug.
 di t/m vrij:  00:00-24:00 uur 
 za:  00:00-20:00 uur  
 zon- en feestdagen:  
 van 1 nov. t/m 31 maart:geen bediening 
 van 1 april t/m 31 oktober:11:00-19:00 uur 
Ibisbrugma t/m zo:   09:00-22:00 uur   De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.
    
Jan Kuitenbrugma t/m vrij:   09:00-17:00 uur  De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Boerengatbrug.
  18:00-22:00 uur 
 za en zo.09:00-22:00 uur 
Jonkersbrugma t/m vrij:  06:00-22:00 uurDe brug is onbemand.  
 za:  06:00-20:00 uurBediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.
 zon- en feestdagen:    
 van 1 nov. t/m 31 maart:geen bediening 
 van 1 april t/m 31 oktober:11:00-19:00 uur 
Koninginnebrugma t/m vrij:  00:00-07:30 uur  De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.
  09:30-16:30 uur 
  18:45-24:00 uur 
 za en zo:00:00-24:00 uur 
Koningshavenbrug (De Hef)  ma t/m zon:   00:00-24:00 uurDe brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Erasmusbrug.
Lage Erfbrugma:  04:00-07:15 uur 
  08:30-16:30 uur 
  18:00-24:00 uur 
 di t/m vrij:00:00-07:15 uur 
   08:30-16:30 uur  
  18:00-24:00 uur 
 za:  00:00-20:00 uur 
 zon- en feestdagen:geen bediening 
Lodewijk Pincoffsbrugma t/m vrij:  00:00-07:30 uur  De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.
  09:00-16:30 uur 
  18:00-24:00 uur 
 za en zo:00:00-24:00 uur 
Mathenesserbrugma:  04:00-07:15 uurDe brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Beukelsbrug.
  08:30-16:30 uur 
  18:00-24:00 uur 
 di t/m vrij:  00:00-07:15 uur 
  08:30-16:30 uur 
  18:00-24:00 uur 
 za:  00:00-20:00 uurDe brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.
 zon- en feestdagen:geen bediening 
Mouterbrugma t/m vrij:  06:00-22:00 uur 
 za:06:00-20:00 uur 
 zon- en feestdagen:  
 van 1 nov. t/m 31 maart:geen bediening 
 van 1 april t/m 31 oktober:11:00-19:00 uur 
Nassaubrugma t/m zo:09:00-16:30 uurDe brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Erasmusbrug.
Nieuwe Leuvebrugma t/m vrij:00:00-07:00 uur  Bediening op aanvraag met 30 min voormelding.  
  09:30-16:30 uur 
  18:45-24:00 uurDe brug wordt niet bediend bij gesloten waterkering.
 za en zo:00:00-24:00 uur 
Oostbrugma t/m vrij:  00:00-07:00 uurDe brug is onbemand.  
  09:00-16:30 uur  Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Boerengatbrug.
  18:45-24:00 uur 
 za en zo:00:00-24:00 uur 
1e Parkhavenbrugma:  04:00-07:15 uur  De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de 1e Coolhavenbrug.
  08:30-16:30 uur 
  18:00-24:00 uur 
 di t/m vrij:  00:00-07:15 uur 
  08:30-16:30 uur 
  18:00-24:00 uur 
 za:  00:00-20:00 uur 
 zon- en feestdagen:  
 van 1 nov. t/m 31 maart:geen bediening 
 van 1 april t/m 31 oktober:11:00-19:00 uur 
Pieter de Hoochbrugma:04:00-07:15 uurDe brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Parksluizen.
  08:30-16:30 uur 
  18:00-24:00 uur 
 di t/m vrij:  00:00-07:15 uur 08:30-16:30 uur 
  18:00-24:00 uur 
 za:  00:00-20:00 uur 
 zon- en feestdagen:    
 van 1 nov. t/m 31 maart:  geen bediening   
 van 1 april t/m 31 oktober:11:00-19:00 uur 
Piekbrugma t/m vrij:  00:00-07:30 uur  De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.
  09:00-16:30 uur 
  18:00-24:00 uur 
 za en zo:00:00-24:00 uur 
Piet Heynsbrugma t/m vrij: za:06:00-22:00 uur  De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.
  06:00-20:00 uur 
 zon- en feestdagen:  
 van 1 nov. t/m 31 maart:geen bediening 
 van 1 april t/m 31 oktober:11:00-19:00 uur 
Prinses Irenebrugvan 1 nov. t/m 31 maart:vaste brugopeningen   van 1 nov. t/m 31 maart: De brug is onbemand.  
 ma t/m za om:  09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 uurBediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.
 zon- en feestdagen:geen bediening 
 van 1 april t/m 31 oktober:vaste brugopeningen  
 ma t/m do om:  07:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 19:30 uur 
 vrij om:  07:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 19:30, 20:30, 21:30 uur 
 za, zon- en feestdagen om:07:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 uur 
Puntbrugma t/m zo:   09:00-22:00 uurDe brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.
Rederijbrugma t/m vrij:  00:00-07:00 uur De brug is onbemand.  
  09:00-17:00 uurBediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.
  18:00-24:00 uur 
 za en zo:00:00-24:00 uur 

            

Rijnhavenbrugma t/m zo:00:00-24:00 uurDe brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug. De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Erasmusbrug of Koninginnebrug.
Rozenburgsesluisbruggenma t/m zo:00:00-24:00 uur 
Spaansebrugma:  04:00-07:15 uur  De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Hogebrug.
  07:45-16:30 uur 
 op verzoek éénmaal om:  17:00 uur  Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om 17:00 uur éénmaal worden geopend.
  17:30-24:00 uur 
 di t/m vrij:  00:00-07:15 uur 
  07:45-16:30 uur 
 op verzoek éénmaal om:17:00 uur 
  17:30-24:00 uur 
 za:  00:00-20:00 uur  De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Hogebrug of de Doenbrug of de Oost-Abtsbrug.
 zon- en feestdagen:  
 van 1 nov. t/m 31 maart:  geen bediening     
 van 1 april t/m 31 oktober:11:00-19:00 uur 
Spanjaardsbrugma t/m vrij:   09:00-17:00 uur  De brug is onbemand.
  18:00-22:00 uurBediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Boerengatbrug.
 za en zo:09:00-22:00 uur 
Spoorweghavenbrugma t/m vrij:    00:00-07:30 uur  De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.  
  09:00-16:30 uur 
  18:00-24:00 uurDe brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Erasmusbrug of Koninginnebrug.
 za en zo:00:00-24:00 uur 
V.O.C.-brugma t/m vrij:  06:00-22:00 uur  De brug is onbemand.  
 za:  06:00-20:00 uurBediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.
    
 zon- en feestdagen:  
 van 1 nov. t/m 31 maart:  geen bediening   
 van 1 april t/m 31 oktober:11:00-19:00 uur 
Zuiddiepjebrugma t/m zo:00:00-24:00 uurDe brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Erasmusbrug.
Zwethbrugma t/m vrij:  06:00-22:00 uur   De brug is onbemand.  
 za:  06:00-20:00 uurBediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.
 zon- en feestdagen:  
 van 1 nov. t/m 31 maart:geen bediening 
 van 1 april t/m 31 oktober:11:00-19:00 uur 

     

    

Bijlage II BEDIENINGSTIJDEN SLUIZEN

Naam sluisBedieningstijden/tijden van opening  Bijzondere bepalingen
Bergsluisvan 1 nov. t/m 31 maart:      van 1 nov. t/m 31 maart:
 ma t/m za:09:00-17:00 uur  
 zon- en feestdagen:geen bedieningDe sluis is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.
 van 1 april t/m 31 oktober:    
 ma t/m do:09:00-17:00 uur  
 vrij en za:06:00-22:00 uur  
 zon- en feestdagen:06:00-22:00 uur  
Berg- en Broekse Verlaatvan 1 nov. t/m 31 maart:  van 1 nov. t/m 31 maart:
 ma t/m za:09:00-17:00 uur  
 zon- en feestdagen:geen bedieningDe sluis is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.
 van 1 april t/m 31 oktober:    
 ma t/m do:09:00-17:00 uur  
 vrij en za:06:00-22:00 uur  
 zon- en feestdagen:06:00-22:00 uur  
       
Boterdorpse Verlaat  geen bedieningDe sluis is geheel buiten gebruik.  
Grote HartelsluisDe sluis is gesloten, maar wordt geopend tegelijkertijd met de opening van de Hartelbrug.  Scheepvaart die in verband met de hoogte van het schip door de sluis vaart dient rekening te houden met de bedieningstijden en aanvraagtermijn voor opening van de Hartelbrug. De aanvraag voor bediening moet tenminste twee uur tevoren worden aangevraagd bij de Rozenburgsesluis. Tussen 22.00 en 6.00 uur geldt een voormelding van vier uur.
Grote Parksluisvan 1 nov. t/m 31 maart:    
 ma:04:00-24:00 uurOp de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de sluis niet bediend voor 06:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de sluis niet bediend na 18:00 uur.
 di t/m vrij:00:00-24:00 uur  
 za:00:00-20:00 uur  
 zon- en feestdagen:geen bediening  
 van 1 april t/m 31 oktober:    
 ma:04:00-24:00 uur  
 di t/m vrij:00:00-24:00 uurOp de dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag wordt de sluis niet bediend na 22:00 uur.
 za:00:00-20:00 uur  
 zon- en feestdagen:11:00-19:00 uurOp zaterdag en zon- en feestdagen is de laatste invaart voor schutten 15 minuten voor einde bedieningstijd.

   

Kleine Parksluisvan 1 nov. t/m 31 maart:  Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de sluis niet bediend voor 06:00 uur.
 ma:04:00-24:00 uur  
 di t/m vrij:00:00-24:00 uur  
 za:00:00-20:00 uur  
 zon- en feestdagen:geen bedieningOp 24 en 31 december wordt de sluis niet bediend na 18:00 uur.
 van 1 april t/m 31 oktober:    
 ma:04:00-24:00 uur  
 di t/m vrij:00:00-24:00 uurOp de dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag wordt de sluis niet bediend na 22:00 uur.
 za:00:00-20:00 uurOp zaterdag en zon- en feestdagen is de laatste invaart voor schutting 15 minuten voor einde bedieningstijd.
 zon- en feestdagen:11:00-19:00 uur  
Kralingse Verlaatvan 1 nov. t/m 31 maart:  van 1 nov. t/m 31 maart:
 ma t/m za:09:00-17:00 uur  
 zon- en feestdagen:geen bedieningDe sluis is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.
 van 1 april t/m 31 oktober:    
 ma t/m do:09:00-17:00 uur  
 vrij en za:06:00-22:00 uur  
 zon- en feestdagen:06:00-22:00 uur  
Rozenburgsesluisma t/m zo:00:00-24:00 uur