Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit rechtspositie gemeentepersoneel Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit rechtspositie gemeentepersoneel Wassenaar
CiteertitelBesluit rechtspositie gemeentepersoneel Wassenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanhef, de datum van inwerkingtreding en de ondertekening zijn die van de oorspronkelijke versie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 125 van de Ambtenarenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-201822-02-2018onderdeel 1

27-03-2018

gmb-2018-83147

Z/18/019365
18-04-201801-01-201827-04-2018onderdelen 1 en 2

27-04-2018

gmb-2018-74195

Z/18/019365
01-01-201818-04-2018nieuwe regeling

10-10-2017

gmb-2017-219261

Z/17/13813/43743

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit rechtspositie gemeentepersoneel Wassenaar

Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

 

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet,

 

Besluit:

 

  • 1.

    De door het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie vastgestelde arbeidsvoorwaarden, neergelegd in het CAR-UWO en overige rechtspositionele regelingen, zoals die gelden op 22 februari 2018, te bekrachtigen en die van toepassing te laten zijn voor het personeel van de gemeente, niet zijnde griffier of medewerker van de griffie.

  • 2.

    Het sociaal statuut, zoals dat is vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde te bekrachtigen en die van toepassing te laten zijn voor het personeel van de gemeente, niet zijnde griffier of medewerker van de griffie.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Burgemeester en wethouders, voornoemd

De secretaris,

H.I.P. Oppatja

De burgemeester,

Ch.B. Aptroot